Available in: English   Arabic   Turkish   Dutch   Go to media page

Heeft de Natuur Alles Geschapen?

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

1 January 2010 Lefke Cyprus

Jumu`ah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Kareem Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah `Azeez Allah

Allah Allah, Sultaan Allah

Allah Allah, Sultaan Allah

Wij zijn Uw dienaren, oh onze Heer vergeef ons in deze heilige maand, vergeef ons voor de eer van de meest geëerde in de schepping Sayyidina Mohammad (saw). (Sultaan gaat staan en zitten)

Assalaamu `alaikum. Madad yaa Sultan al-Awliya, Welkom, welkom aan jullie en een ieder die vraagt om te zijn met goede mensen en proberen goede mensen te zijn. We zeggen assalaamu 'alaikum, we zeggen a`oodhu billahi min ash-Shaytaani ‘r-rajeem. Als je een geëerd leven wilt bereiken gevuld met plezier, gevuld met blijdschap, gevuld met licht, kom en zeg a`oodhu billahi min ash-Shaytaani ‘r-rajeem. Want Shaitaan roept de mensheid op om in zwarte gaten te vallen. En Allah de Almachtige stuurt zijn profeten, in het bijzonder de Zegel der Profeten van het begin tot aan het eind, van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid, Sayyidina Mohammad! (saw) (Sultaan gaat staan en zitten)

Ohoho, en we zeggen Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Raheem, jullie moeten het ook zeggen, iedereen moet het zeggen Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Raheem, Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Raheem. Het is bescherming voor dienaren hier en in het hiernamaals. Daarom ooit was er de periode van sultaans, moslims, toen zij hun kinderen stuurden om de Heilige Quran en islam te leren. Hun leraar begon met het zeggen, "Oh mijn zoon zeg, Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem, Rabbi yassir wa laa tu`assir, Rabbi w 'atammim bi 'l-khayr'." Dat was het begin van het leven van de kinderen. Het begin van hun training. Het begin voor hen in het kennen over zichzelf en hun Schepper Allah de Almachtige jalla jalaaluhu (Sultaan gaat staan) en Zijn meest geliefde dienaar, Sayyidina Mohammad (saw). (Sultaan gaat zitten)

Wanneer zij begonnen met het zeggen van Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem, stonden zij onder Goddelijke bescherming. Allah de Almachtige zond engelen om de nieuwen te beschermen. Nieuwe kinderen. En in die tijd leerden ze dat zij dienaren van hun Heer waren en dat de Heer der Hemelen deze planeet geschapen heeft en dat er de eerste mens en zijn vrouw op geland zijn. SubhaanAllah, alle glorie aan Allah de Almachtige. Hij heeft alleen één stel gestuurd, man en vrouw, Sayyidina Adam en Ummuna Hawwa (a). Vanuit twee, denk erover, zijn miljarden van generaties voortgekomen. Miljarden. Van vandaag tot aan het eind van de wereld zal hun aantal 40 miljard zijn. Dat aantal moet compleet gemaakt worden. Dat is een geheim. Niemand weet dat behalve Sheikh Hisham.

Zij proberen, die no mind (mensen zonder verstand) en zonder imaan, geen eer, geen verstand, geen mentaliteit, mensen zonder kennis, zij proberen van alles en zeggen dat alles door de natuur is gebeurd. Thuuu, op hen en op hun kennis. Zij schamen zich nooit. Wat is dat? Als ik zeg dat Allah de Schepper is, zeggen zij "Nee". Astaghfirullah. Natuur? "Ja natuur." Natuur heeft jouw aardbol in de ruimte geplaatst? En ik vraag, is de ruimte leeg of vol? Leeg? Vol? Als het vol is, is het niet mogelijk om onze aardbol draaiende te houden. En ik vraag, "Oh dronken mensen, zit de natuur op een stoel of staat het? En draagt het zo iets als dat wat een muziek dirigent heeft? Zoals een motor die zoals dit en dat doet (Sultaan zwaait zijn hand heen en weer) Om veel mensen te commanderen die net als hijzelf geen verstand hebben. Een leeg verstand. Ze kennen alleen dum dum dum, dat is bekende muziek van Mozart.

En wat zeg je over de natuur die alles onder controle heeft in de ruimte, waar is Diegene? Je ontkent Allah de Almachtige, en je zegt "nee" voor Allah en voor de natuur zeg je "ja". Denk je dat het een stoel heeft om op te zitten? Of is er daarvoor een boek waarop geschreven staat wie er in het oosten is? Sta op zodat ik je kan zien. Wie brengt jullie hier? Die persoon zegt, "Ik weet zulke dingen nooit."

"Zeg dat ik jullie heb gebracht."

"En wat is uw naam?"

"Mijn naam is Natuur."

Moderne kennis, moderne leer om alles te ontkennen wat hemels is, en om iets te zeggen wat geen betekenis heeft. En uiteindelijk zeggen zij "We moeten het kleiner, kleiner, kleiner maken en we moeten weten wat een atoom is." Ze zeggen dat er uit een explosie alles komt, hoe heet dat? Ah, Big Bang. Ik hoop dat die Big Ben, die kerk dat zij gebruiken ding dong, ding dong, ding, dong, ja? Ik vervloek hen zodat die Big Bang op hun hoofden valt.

Ze vragen om een schepping te maken. Ze denken dat het een vermaak is, als een spel. Maar zij zijn allen dronken. Ze denken en denken, ze denken niet, Shaitaan zegt "Laat alles en er is de Big Bang en alles kwam in het bestaan." En ze zeggen dit in de naam van kennis, de wetenschap. Wat is dat voor wetenschap? Van één atoom zeggen ze dat dit alles is gebeurd, de schepping. Mensen zonder verstand. Daarom zeggen ze niet dat Allah het heeft geschapen. Ze zeggen dat alles wat er in het bestaan is van de natuur komt. En ik vraag, "Wat is je bewijs over natuur? Is het van de materiële wereld of van de spirituele wereld? Uit welk daarvan is de natuur? Waar komt het vandaan?" Geen antwoord. Ze zijn zo (...) iedereen die hen volgt, geen eer voor hen, geen licht voor hen, geen verstand voor hen en geen begrip.

Maar het is een nieuwe mode voor islamitische landen dat zij ook proberen de naam van Allah de Almachtige te verwijderen, (Sultaan staat op en zit weer) en in plaats van de naam van Allah de Almachtige de 'natuur' te plaatsen. Dat is de reden dat er vervloeking neerdaalt op mensen nu. En problemen beginnen eerst via onze geïmiteerde moslimlanden, Turkije, Midden-Oosten, Iran, Afghanistan, Pakistan en alle islamitische staten staan onder hoge druk. Geen van hen is in een goede positie en ze kijken naar zichzelf en zeggen tegen zichzelf, "We staan zo, zo ver van de ware beschaving. Kijk naar de westerse landen. Zij staan op het eerste niveau van mensen, want ze gebruiken technologie en ze geloven in natuur. Wij moeten ook ons verstand veranderen om een weg te vinden naar de technologie die zij kennen. En we moeten van geloof veranderen, om in plaats van 'Allah de Almachtige' 'natuur' te zeggen."

En ze leren aan de universiteiten dat het verboden is om de naam van de Heer der Hemelen te noemen. En de islamitische wereld volgt hen ook, en vraagt om als de westerse mensen te zijn. De westerse mensen hebben hun verstand verloren, zij hebben hun mentaliteiten verloren, zij hebben alles verloren dat hen door de hemelen geschonken is. Als je een ezel vraagt, "Wie heeft je geschapen?" Het zegt, "Mijn Heer heeft mij geschapen." Maar die mensen zeggen niet, "Allah heeft mij geschapen."

Daarom komt er grote bestraffing, want we bereiken nu het einde van de periode van deze planeet, Beeindiging. De laatste periode begint dit jaar 1431, en een grote verandering die niemand verwacht zal verschijnen. Totdat ze zullen zeggen, "Allah".

Moge Allah ons beschermen tegen verkeerde ideëen, verkeerd onderwijs. Verkeerd onderwijs brengt mensen naar een meest verschrikkelijke einde. En hun levens brengt problemen voor de mensheid als zij in de baarmoeder van hun moeders zijn. Daar beginnen de problemen en hun hele leven zal erger en erger worden, want zij hebben verloren, Astaidhubillah, "Nasoo Allaha fanasiyahum - Zij vergaten Allah, daarom heeft Hij hen vergeten." (Surah At-Taubah 9:67) Zij zijn hun Schepper vergeten, en Allah de Almachtige heeft hen aan zichzelf overgelaten als een onwetende persoon. Alle problemen.

Dit is een nieuw jaar zoals zij het zeggen. En de mentaliteit accepteert nooit een nieuw jaar. Nee. De periode op deze planeet gaat steeds door. We kunnen geen nieuwe maat eraan toevoeging, om te zeggen "nieuwe jaar" of "verleden jaar". Nee, nee, het gaat door. Maar mensen houden zich bezig met Shaitaan en met nieuw mode. Nieuw jaar, nieuwe mode.

Allah Allah Allah, oh onze Heer, laat ons onder Uw Goddelijke Bescherming staan tegen Shaitaan en zijn legers. Honderd procent van de mensen nu, niet 99% maar 100%, denken niet aan hun Schepper en daardoor komt er vervloeking op henzelf. En de aarde, waarvan ze zeggen "natuur", is ook erg boos tegen de mensen, die de Schepper van dit universum ontkennen.

Oh mensen, kom eerst en zeg Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem, daarom zeggen we in het begin, Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem, vroeger leerden onze docenten ons eerst om Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem te zeggen. Wa man dakhallu kana li 'ahli, om Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem te zeggen is een bescherming voor de mensheid om zowel hier als in het hiernamaals niet in de problemen te komen.

Allah, ya Rabbi, vergeef ons en stuur ons van Uw geselecteerden of gekozenen om onze wegen te veranderen van Shaitaan om naar de weg van de Heer weg te komen. Om de gezichten van mensen te veranderen van het Vuur naar het Paradijs.

Moge Allah ons vergeven.

Het zijn zulke eenvoudige woorden waar ze mij over laten spreken naar de mensen toe. Ik weet niets, maar hemelse wil zorgt ervoor dat ik u kan aanspreken van oost tot west met zulke instrumenten die de mensen bereikt om iets te begrijpen. Net zoals ik dit ook zelf probeer te begrijpen, dagelijks meer en meer.

Allahumma salli `ala Sayyidina Muhammadi 'n-nabiyyi 'l-ummiyy wa `ala aalihi wa saahbihi wa sallim.

Allahumma salli `ala Sayyidina Muhammadi 'n-nabiyyi 'l-ummiyy wa `ala aalihi wa saahbihi wa sallim.

Allahumma salli `ala Sayyidina Muhammadi 'n-nabiyyi 'l-ummiyy wa `ala aalihi wa saahbihi wa sallim.

Salli yaa Rabbee wa sallim `ala jami`yi ‘l-anbiyaa wa 'l-mursaleen, wa aali kulli ajm`aeen w 'alhamdu lillahi Rabbi ‘l-`alameen.

Fatihah!

UA-984942-2