Available in: Turkish   English   Bahasa   Go to media page

Haram Et Yiyen, Ölürken Eziyet Çekerek Ölür!

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Perşembe, Şubat 24, 2011 Lefke, Kıbrıs

Misafir: Bütün hastalıklar onlarda: sıkıntı, sinir, saldırganlık.

Mevlana Şeyh Nazım Efendi: Çünkü hayvanâtı zulüm ilen keserler ve ondan (hayvandan) onlara aktarılır, etlerinden. Besmelesiz kesilen hiçbir hayvan, etini helal etmez. Ve gene, Şeriatın dışında kesilen hayvan etini helal etmez, hastalık olur, neûzubillah. Hayvan hakkıdır! O eti yiyene, “Hayvan oldun” der.

Misafir: Bunu böyle düşünen bile kalmadı, Sultanım.

Mevlana Şeyh Nazım Efendi: Nerde kalacak? Hayvan oldu bütün millet! Onun için hepsi ölürken eziyetlen ölür! Rahat ölen yoktur Avrupa’da. Yok! Hayvan, etini helal etmiyor, zehir oluyor kendilerine bu piliçler, bu baş hayvanlar. Haram olan o mahlûkun etini yerler ve o yediklerinden büsbütün hayat bulamazlar ve sonunda hastalık başlar. Hastalıkların artması ondandır.

Misafir: O halkın içerisinde bulunan Müslümanlar da huzur bulamıyorlar...

Mevlana Şeyh Nazım Efendi: E tabi saman yemiş gibi olur, bir işe yaramaz. Hastalık olur kendilerine. Müslüman kasapları olmadıktan sonra, hepsi zulüm ile kesiliyor hayvanların; besmelesiz kesilen hiçbir hayvan (yiyen kimseye) etini helal etmez.

(Mevlana Şeyh Nazım Efendi kuvvetli bir dua yapar:)

Ya Allah! Peygamber sancağının altından bizi uzaklaştırma! Havz-u Kevserin başına gelipte kovulanlardan etme! Ya Rabb! Sen bilirsin. Fakir fukara bunlar. İnâyeti Rabbaniye yetişip bu ürkek Müslümanlar erkek Müslüman olsun; yüzüne bakan korksun!

Allah düşmanlarının gölgesinden korkar olmuş bu Müslümanlar. Korkma! Korkmasın! Çoluk çocuklarımız dinden imandan uzak kalmasın! Ecdâdını tanısın, Peygamberini tanısın, yolunu sokağını tanısın, helalı haramı bilsin, insan gibi, Müslüman gibi yaşasın! Rızâna kavuşup, Cennetül Fırdevs onlarada mekan olsun! Tövbe Ya Rabbi.

Ey rahmeti bol Padişâh! Biz eyledik hadsiz günah, lakin, Senin Bahru ‘l-Rahmet, Rahmet Deryâlarında bizim günahlarımız nokta bile kalmaz. Lakin, “Edep ya kul!” kabilinden edebimizi bize tâlim edecek zatları bize gönder. Müslümanı gördükleri vakit, Müslümanları hakir edenlerin kalpleri titresin! Allahu Ekber! Allah akibetinizi hayır etsin.

UA-984942-2