Go to media page

Allah Verdiğini Geri Almaz

Sultan ul-Evliya

Mevlana Șeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cumartesi, 5 Eylül, 2009 Lefke, Kıbrıs

Fatiha

Lailahe Illallah Seyiddina Nebiyyina.

Ey Yaratan alemlerin Rabbi, Sana sonsuz saygımızı vermek istiyoruz ve sonsuz şeref Senindir.

Ey Rabbim, bizi affet ve bize rahmetini ver. Ve Senden ilahi huzurunda en sevgili, en şerefli ve azametli olan ona çok çok ve sonsuz ver. Seyyidina Muhammed . Ya Seyyidi, Ya Rasulullah.

En sevgili, bize rahmetinden ver. Ve bize sonsuz nurlardan ikram et. Ve af diliyoruz ilahi huzurdan.

Allah Allah Allah Subhan Allah Sultan Allah.

Biz ilahi korunma istiyoruz, biz zayıf kişileriz. Alemlerin Rabbi, bize korumanı ver, lanetlilere nispeten, şeytana karşı. Ey rahmet dolu olan, ilahi huzurda, Seyyidina Muhammed , bize ilahi korumanı ver, bizi ümmetin olmayı nasip et ve diyoruz ki “Euzubillahimineşşeytanirraciym .“ Şeytandan ve şeytanın tuzaklarından kaçıyoruz. Her yerde şeytan koşturuyor, saldırıyor insanoğluna.

İnsanoğulları genelde cahillerdir, hemde günahkârlardır, hiçbir zaman kendilerini düşünmezler ve şeytanın tuzaklarını düşünmezler. Şeytana dikkat edin! Bize kendimizi savunmak için ilahi kılıç emir edilmiştir ve ikram edilmiştir. Ve o Bismillahirrahmanirrahim dir. “Euzubillahimineşşeytanirraciym“ dersen şeytan kaçar, ama insanoğlunu tuzağına düşürmek için bir daha geri gelir. Onun için dikkat edin. Şeytan peşinize koşar ve sizi avlamak ister. Fırsat vermeyin şeytana, size zarar vermesin. Şeytanın vazifesi insanlara zarar vermek ve insanları karanlığa düşürmek, karanlığa düşmek.

İnsanlara zarar vermek ister ve onları sorunlara ve zahmetlere düşürmek ister. O insanlara gösterir ki, ey insanlar beni takip ederseniz o zaman siz zevklenirsiniz, mutlu olursunuz. İnsanları çağırır. Hakiki şeytan insanları çağırır, zahmet okyanuslarına düşsünler diye. Acı ve çile çeksinler diye. Ne zaman birisi düşerse sorun okyanusuna şeytan çok mutlu olur. Şimdi biz bu gezegende yaşıyoruz.

Bu gezegende hayat başladığı zaman, sadece ilahi varlıklar biliyordu. İlahi kitaplarda insanlara bildirilmiştir, son olarakta Kuranı Kerimde. Hepsinde insanlara ilahi mesajlar vardı. İnsanlara temsilcilerden haber gelmiştir ve habercilerin durumu, normal insanların vazifesinden farklıdır. Eğer alemlerin Rabbi açmazsa ilim okyanuslarını, ilahi kitaplarda, kimse çıkamaz cahiliyet karanlığından. Şimdi insanlar nurlardan ve nur âlemlerinden kaçıyorlar, karanlık âlemlere koşuyorlar, karanlık dünyaya. Bu insanları sorunlara, acılara ve çilelere koyuyor. Ta ki mezara girene kadar. Ve kıyamet günü gelince insanlar karanlık dünyalara, karanlık bölgelere ve karanlık cehennemlere gönderilecek ki daha fazla ve fazla devam etsin çileleri ve acıları.

Şeref Allah'a aittir, O çok cömerttir. Hiç istemez ki kulları karanlığa ve ıstıraplara düşsün. Hep bir yer açmak ister. İnsanlara seslenir: "Ey insanlar, Ben sizi yarattım, ey insanoğlu, sorun, ne için yarattım sizi? Ben cömertim. Benim cömertliğim sonsuzdur. Ve isterim ki yaratıklarımın en küçüğünden en büyüklerine kadar Benim cömertliğime ulaşsın. Dev kadar olsalar bile benim gözümde küçük gözükürler. Ben sonsuz dünyaları, sonsuz yaratılanlarla doldurdum, biri birine benzemez. Ben Yaratanım, Benim yaratmam sonsuzdur. Benim isteğim emirdir. Ben isterim ve Benim emrim vâr olur. Sonsuz dünyalar, sonsuz hükümdarlıklar, sonsuz âlemler olur çünkü ben yaratanım. Ve Benim yaratmam sonsuzdur, hiçbir zaman durmaz."

Ey insanlar bakın ve görün ve düşünün bunları. Etrafınıza bakın, bir ömür yeterli değildir. Belki 100 sene veya 1000 sene veya daha fazla sonsuzdur, anlaşılmaz, sonsuzdur. Var olur var olur, evvelden ahire kadar, hiçbir zaman durmaz yaratmam ve her yaratılan birbirinden farklıdır. Allahu Ekber!

O kadar insan oturuyor, bakıyorlar, hepiniz insansınız. Hiçbir zaman biriniz öbürünle aynı olmazsınız. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. İnsanlara anlamaları için ilim verilmiştir. Herkesin bir var olması vardır, burada ve buradan sonra. Kimse anlayamaz, o kadar farklıdır. Sonsuz farklı yaratma.

Ey insanlar, ne için çok mutsuzsunuz? Ne için? Telaş etmeyin! Yaratanınızı tanımaya çalışın ve kendinizi anlamaya çalışın. Çünkü insanoğlu, alemlerin Rabbine halife olarak yaratıldı ve halife öyle geniş bir anlayıştır ki hayal edemezsin. Herkesin başka bir şekil halife olması vardır. Alemlerin Rabbinin halifesinin hepsi farklıdır bu gezegende, hepsi değişiktir. Her biri Yaratanını temsil eder, öyle bir şekilde ki kimse anlayamaz. Kendi de anlayamaz, kendi hakkında da ben nasıl bir halifeyim diye.

Ey insanlar, ilahi kitaplarda yazar, bu gezegendeki halifeler diye. Sen bu gezegende Rabbini temsil ediyorsun. Onun temsilcileri sayısızdır ve kimse bilemez her halifenin şekilini. Bu Rabbimizin büyüklüğüdür, Onun büyüklük okyanuslarından, sonsuzluğundan dır. Onun sonsuz azametli, kudret okyanuslarından. Ve yaratıyor, yaratıyor. Ey insanlar, çok mutlu, çok razı olun. Allah birisini yaratırsa yok etmez, yaratır ve yaratılma okyanuslarına getirir, çıkarmaz hiçbir zaman. Allah verdiğini hiçbir zaman geri almaz. Verir ama geri almaz. Bu Allah 'ın ilahi sıfatıdır. Verdiği zaman hiçbir zaman geri almaz.

İnsanoğluna hayatı verdiği zaman bu geçici hayatta, ama bir okyanusa koşar sonsuz ve sen her zaman o yaratılma okyanusta olursun, sayısız yaratılma okyanusları. Var olan herşey, ebediyet içindir geri almaz. Allah verdiğini geri almaz.

İnsanlar cahillerdir, şimdi bu gezegende yaşıyoruz ve insanların inançları çok zayıftır. Zannediyorlar ki, ona birşey gelince geri alınır diye, hayır, alemlerin Rabbi verdiğini geri almaz. Ama istediğin birşey değildir, alıp götürülmeleri gerekir, ama hakiki varlığın ebedi kalacaktır, ebedi. Neden? Yaratılanlar vâr olduğu zaman dediler ki, SubhanAllah SubhanAllah SubhanAllah.

Bütün azametler, bütün büyüklükler Rabbimize aittir dediler ve söylemeye devam ettikleri sürece, var olmaya devam ettiler ve alınmayacaktır bir varlıkta övmesi, met etmesi. Allah ı met ettiği sürece var olması devam edecektir. Zevkleri ve mutluğu ve sonsuz nurları devam edecektir. Kimse yapamaz onu, düşünemezde. Ve en küçük yaratılan bile mutludur var olmaktan çok ferahlardır ki.

Düşünmek veya hayal etmek imkânsızdır, hayır. Sadece Allah diyoruz, böyle birşeyi yapabilmeyi iddia etmiyoruz. Vâr olmak o kişiye mutluluk verir, o da sadece o kişiye aittir ve hiçbir zaman birinin mutluluğu öbürü gibi aynı olmaz, olmaz. Atomlarında şahsiyeti vardır, sadece ona aittir. Deriz ki , Allah hiçbir zaman fotokopi kullanmaz . Senin anlayacağın azameti hakkında, O herşeyi kendi özel varlığından yarattı. Herşeyin bir yeni görünüşü vardır, o ona mutluluk verir, yalnız ona aittir. Birisi ölünce, çocukların birşeyi silgiyle sildiği gibi silinecek zannetmeyin. Bize ikram etti, sonsuzluk bizimdir.

Onun için bir uzay bilimde insanlar, bakmışlar uzayda bir yönden bir yöne birşeyler koşuyordu. Hepsi tek yöne gidiyorlardı. Nerden geliyorlar, nereye gidiyorlar, kimse bilmiyor. Uzayın yaratılması çok kolaydır ilahi huzurda, bir atomun yaratılması gibidir. Uzay nedir ki, kimse hayal bile edemez. O kadar çok, sayısız yıldızlar, sayısız güneşler, sayısız galaksiler. Nasıl geliyorlar, nerden geliyorlar, nereye gidiyorlar, nasıl dönüyorlar? Boş bir uzayda, imkânsızdır birşeyi bir yerden bir yere koşturmayı. İnsanların anlamasını istiyoruz, âlemlerin büyüklüğünü. Yaratan yaratır, sonsuz yaratır.

Ey insanlar vâr olduğunuz için mutlu olun, razı olun. Çok küçüğüz, ama alemlerin Rabbi bize büyük şeyleri anlayalım diye anlayış verdi. Milyonlarca galaksilerin varlığını bilmek birşey değildir.

Ey insanlar, öğrenmeye çalışın. Peygamberler size birşeyler öğretmeye çalıştı. Birşeyler bildiğiniz sürece şereflisinizdir. Yüzlerce kitaplarda bulamazsınız, bu kısa vakitte verileni. Rabbinizi tesbih edin ebedi ebedi, sonsuza kadar. Onun ilahi saltanatını.

Dum dum dum .

Bütün tesbihler sanadır Ey Rabbim!

Dum dum dum dum.

Sonsuzluk, melekler söylüyor bunu, ilahi şarkılar.

Ve ondan sonra ilahi şarkılar.

Ey insanlar, benim dum dum gibi değil.

Dum dum dum

Selamun Aleyküm

Bu ilahi eğitimdir. İlahi emirdir. İlahi rahmettir. O vakit, sınırlıdır.

Anlayış sınırımız 40, 45, 47 dakikadır, ondan sonra kapatırlar. Ben kendi başıma konuşmam. Alemlerin Rabbi konuşturur. Benim hedefim şeytanın yollarının işini bitirmek. Bir gün hakiki olmasını dilerim. Bütün şanlar ve övgüler sanadır Ey Rabbim!

Fatiha.

Kaç kişi seyretti? (230 000 insan)

Daha çok olmalı daha çok, inşaAllah. Doğudan batıya ulaşması gerekir. Allahın istediği gibi olur herşey.

UA-984942-2