Available in: English   Turkish   Spanish   French   Go to media page

“BİZİ ALDATAN ÜMMETİMDEN DEĞİLDİR”

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Çarşamba, Nisan 7, 2010 Lefke, Kıbrıs

Destur Ya Seyyidi Meded Ya Ricalallah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SultanAllah

Peygamberler Mührüne şahidiz, ilahi huzurda en şanlı en şerefli olandır. Allâhümme Salli Vessellim Ve Barik Aleyh... Estağfurullah. Meded.

Esselamun Aleyküm katılanlar, ilahi toplantıya katıldığınız için mutluluk size ve şeref size. Şimdi Cenâb-ı Allah’ın rızası için ilahi toplantılar bulmak çok nadirdir. Evet, resmi merkezler, resmi insanlar bulabilirsiniz. Onlar bazı toplantılar veya tartışmalar yaparlar. Biz tartışmayı sevmeyiz. İnsanlar münakaşa yapar çünkü şeytan onlara münakaşacı olmalarını emreder. Sen konuş, sen doğru olanı anlıyorsun, evet.

Ve Euzubillahimineşşeytanirraciym diyoruz. Cenâb-ı Allah’a, İslâmi edep olarak ilkönce Cenâb-ı Allah’a mukaddes ismi ile hitap etmeliyiz. Ondan sonra bu hitap bütün kâinatta dolaşır, özellikle bizim gezegenimizde ve herkes şeytan ve işlerine mağlup etmeye hazır olur. Bu edeptendir. Euzubillahimineşşeytanirraciym demek Cenâb-ı Allah’ın emridir, bunu kullanmalıyız. Ama bunu isteyince insanoğlunun bekçileri hemen doğudan batıya koşarlar. Nerde, hangi toplantıda insanlardan Euzubillahimineşşeytanirraciym dediklerini duyarlarsa oraya koşarlar ve şeytan ve askerlerini yenerler. Evet, onun için Euzubillahimineşşeytanirraciym demek mühimdir. Toplantılara özel bir korunma gelir. Şimdi pekçok toplantılar bulabilirsiniz ama Euzubillahimineşşeytanirraciym kullanmazlar. Onlar kendilerini kendilerine yeterli zannederler ama bu yanlıştır çünkü insanlar zayıf yaratılmıştır. Bizim yaradılışımız zayıftır. Ve her zaman görünmeyen bölgelerde bize ulaşacak bir bağlantıya ihtiyacımız var. Yoksa dünyada hayvanlar dünyası gibi olursunuz. Hayır, bir ayırım yapmalısınız. Biz insanoğluna, Âdemoğluna aidiz. Biz Âlemlerin Rabbine halife olmakla şereflendik. SubhanAllah.

Ve Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz. Şimdi elimize ilahi kılıcı alıyoruz. Kim kılıcını çekmeye unutursa kolayca şeytanın hilelerine düşer veya kolayca şeytanın tuzaklarına yakalanır. Onun için insanlar bu zamanda o kadar acayiptir.Böyle toplantı bulmak o kadar nadir, nadir, nadirdir. Ve insanlar genelde resmi kimselerdir ve resmiyet insanlardan ünsiyeti alır. Resmi şahıslar olursunuz, onlar birbirlerine kalbinden açmaz ama resmi şahıslar kullanırsınız. Hakiki varlığınızı bırakırsınız ve taklit bir şahsiyet alırlar bunun kıymeti yoktur. Pırlantanın plastik şekli hakiki pırlanta gibi olur mu? Ama uzaktan ikisine de aynı dersin ama hayır asla, asla. Resmiyet insanlara hakiki varlıklarını bıraktırır ve onlara taklit şahıs elbisesi kullandırır. Bu şeytani emirdir.

Onun için İslam dünyasında en büyük evliyalardan biri Mevlana Celaleddin Rumi buyurdu; “Ey insanlar, kendini insanlara gösterdiğin gibi ol, onları aldatma. İki şahsiyet kullanma, bir şahsiyet kullan.”

Hakiki şahsiyetin maneviyatında olur ama bunu kullanmazsan hakiki varlığını saklarsın ve kendini onun tersi olarak gösterirsin. Bu haramdır. Olduğun gibi ol. İki şahsiyet kullanma. İnsanları aldatabilirsin ama Âlemlerin Rabbini aldatamazsın. İlahi varlıkları aldatamazsın, hayır. Onun için insanları aldatanlara Peygamberler Mührü buyurur; “O kimse benim ümmetimden değildir.” Bu Peygamberimiz (s.a.v)’in ağır ikazıdır. “Bizi aldatan ümmetimden değildir.”

Bunu selefi ulemalarımız bilmeliler, Hadis-i Şerif ... (arapça) bu ilahi sözler Peygamberler Mühründen geldi. Bu çok çok çok mühim bir ikazdır ve de uyarıdır, bütün ümmeti Muhammed (s.a.v)’e. Zidhu Ya Rab İzzu Ve Şerefa Nûren Ve Surura…Bu SubhanAllah, tam bir korkudur, istikametini değiştiremezsin. Doğru tarafa gitmeyi bırakma ve nefsin isteklerine bir sopa kullan. Çok mühimdir. Şimdi böyle insanları nerde buluruz? Bütün insanlar hakiki şahsiyetlerini göstermeye çalışmazlar ama iki şahsiyet kullanarak insanları aldatmak isterler.

Birisini kendilerine saklarlar, ikinci şahsiyetlerini insanlara muamele ederken kullanırlar. Ne için? Şeytanın rızası için. O kimse kendini “Ben çok doğru sözlü insanım, şuyum buyum” diye gösterir. Ondan sonra hedefine ulaşınca değişir, yüzündeki maske çıkar ve “Sen kimsin? Burada ben varım” der. Ama aldatır ve ondan bütün kuvvet alınır. Bu en fena şeytani özelliktir. Bütün Peygamberler milletlerini ikaz ettiler ve “Şeytana dikkat edin” buyurdular. Çünkü o insanlara iki yüz kullandırmaya çalışır. İnsanları aldatmak için iki yüz kullanırlar. Ve şimdi böyle krizlere düşen bütün dünyadaki...hakikatten ekonomi krizi değildir, hayır. Hayır ama bizim şahsiyetimizin krizidir. Burada böyle oturur, böyle konu… Sukut Ahlaki. Ahlakımız şeytani egemenlik altına alınmıştır. Doğudan batıya, Müslüman dünyasından, gayri Müslüman dünyasının hepsi şeytani yolları takip eder ve onlara olan ilahi tavsiyeleri bıraktılar.

Ve Peygamberler Mührü insanlara en yüksek, iyi ahlakı öğretmiştir. Belki Hıristiyan Hıristiyanı, belki Yahudi Yahudiyi, Müslüman Müslümanı. Onları kim aldatırsa o şerefle şereflenmiş olan onlardan alınır ve yüzleri çok çirkin olur ve ilahi nur yüzlerinden alınır ve biterler. Onun için şimdi mühim nokta, ıslah olmak için ilahi tavsiyeleri takip etmeliyiz. Eğer ahlakımızı ıslah etmezsek 70 kralın hazineleri ve Karun’un hazineleri olsa asla insanları ekonomi krizinden kurtaramaz, hayır. Allahu Ekber Allahu Ekber.

Onun için şimdi konuşuyoruz, bir el dolusu insanız ve Âlemlerin Rabbi her zaman insanları uyandırmak için kullarından birini gönderir. “Ey insanlar, gafil olmayı bırakın ve düşünün” diye. Şimdi bu doğudan batıya bir beyanettır. Düşünmüyorum ama biliyorum ki şimdi konuştuklarımız bütün Peygamberlerden milletlerine ulaşmıştır. Bu Seyyidina İbrahim, Seyyidina Nuh, Seyyidina Âdem, Seyyidina Yakup’un ve İsrail oğullarının 12 soyunun açıklamalarıdır. Musa a.s’a kadar, Seyyidina Davut, Seyyidina Süleyman’a kadar hepsi şimdi bizim söylediklerimizi söylediler. Onlardan hiç biri "o Peygamberler Mührünün ümmetinden olan doğruları konuşmaz" diyemez. Kimse. Ve Seyyidina Zekeriya, Seyyidina Yahya’dan İsa a.s.’a ulaşır. Seyyidina İsa, Nebi, Peygamber ve Ruhullah, o ayırt olandır. O Peygamberler Mührünün ümmeti olan yalan söyler diyemez, hayır.

Onun için kutsal papaya hitap ediyorum. Benim bütün milletlere beyan ettiğim doğru mu değil mi? Ve de haham başlarına da doğru mu değil mi diye soruyorum. Doğru değil diyemezler. Kim Peygamberlerini aldattıysa kovulmuşlardır. Kim kitaplarını ve Peygamberlerini aldattıysa da kovulmuştur. Bu güne kadar göklerden gelen ilahi değerleri kullanmayan müslüman dünyası da bu kul yalan söyler doğruları konuşmaz diyemezler. Şimdi söylediklerimizi kullanmazlarsa kimse bütün dünyayı krizlerden kurtarmanın bir yolunu bulamazlar. … (arapça)

Ey selefi ulemaları, Bu hadisi bilirsiniz, neden konuşmassınız? Konuşun ve bütün milletleri ilahi vahiylerin emrettiklerini ikaz edin. Peygamberler Mührünün… (arapça) buyurduğu doğru değil mi? Dürüst olmak. Dürüstlük size altında olanlardan daha fazla ilahi hazineler getirir. Ama dürüst olmazsanız hain, hıyanet. Bu fakirlik ve zayıflık çeker ve insanları itaatsiz kimseler olmaya taşır. Ey insanlar, herşey o kadar nettir. Eğer Peygamberlerin ilahi sözlerden birini kullansak bütün milletleri kurtarmaya yeter. Ama şeytan dinleme, işitme, yapma, benim söylediğimi yap der. Aklınızı kullanın. Neden aldatıyorsunuz? Neden doğru kimse olmazsınız? Neden şerefli olmaya koşmazsınız? Belki size burada bazı insanlar şeref verir ama onların niyeti hayatlarından bazı çıkarlar almaktır. Onlar hakiki kimseler değildir. Neden ilahi şerefe ulaşma peşine koşmazsınız? Eğer size ilahi şeref ikram edilirse dünyadaki insanlar size hizmetçi olur ve size şeref verir. Peşinize koşarlar ve yüksek saygılarını verirler. Yoksa insanlar size öfkelenir veya söverler çünkü siz Cenâb-ı Allah’ın şerefli halifesi olma yollarını değiştirdiniz. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin.

Ey insanlar, ey insanlar, burada ve burada sonra şerefe ulaşmak için gelin dinleyin. Taklit şeref size birşey verir zannetmeyin, size hiçbir şey vermez. Ama hakiki şerefleri ebedi hayatınızda bulursunuz, onları tercih edin. İkisinden birini tercih edin. Onlardan biri sadece bu gezegendeki kısa süre içindir. Burayı bırakıp başka bir dünyaya veya Cenâb-ı Allah’ın bölgelerine götürülünce pişman olursunuz ama çok geç olur. Son nefesimiz gelmeden önce tedarikli olun. Kendinizi bu gayri resmi varlığınızı bırakacağınız güne hazırlayın. Göklerde resmi varlığınız gelince o gün pişman olursunuz ve size faydası olmaz, faydasız olur.

İlahi huzurda en sevgili olan Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’in hürmetine Cenâb-ı Allah bizi affeylesin. Onun için Cenâb-ı Allah’tan bize adımlarımızı düzeltmemiz için, ahlakımızı değiştirmek için, kötü âdetimizi iyi adetlere, iyi adetlerden daha iyi adetlere, daha iyi adetlerden en iyi adetlere değiştirecek birini göndermesini istiyoruz.

Ey insanlar, bir süre sonra dünya son durağına gelecek. Ve kayıt defteri bitecek ve ilahi mühür vurulacak ve kıyamet gününe gönderilecek. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Ey Rabbimiz biz zayıfız. Bize özel kullarından gönder ki bizi eğitsin ve senin zayıf kullarını yanlış yollardan doğru yollara yöneltsin. Ey selefi ulemaları, onlardan biri olmaya çalışın. İnsanları sadece doğrulara çağırmalıyız. Onlara sadece doğru olanları öğretmeliyiz. Bütün Kurân-ı Kerîm doğrularla doludur ve insanları doğrulara yönlendirir. Ve kıyamet gününde… Âlemlerin Rabbinin ilahi huzuruna rehberlik yapar. Ey Rabbimiz, bizi affeyle. Bi Hürmeti Habib, Bi Hürmeti Fatiha.

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

Ente Rabbi Ente Hasbi. Ente Rabbi Ente Hasbi.

Ente Rabbi Ente Hasbi..Ya Lehu Mülkü Vel Melekut.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SultanAllah

Fatiha.

UA-984942-2