Available in: English   Dutch   Go to media page

Vraag van Degenen met Goedheid in hun gezichten

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

21 December 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Dastoor Ya Sayyidee, ya sayyidi ya Rasululaah madad, Yaa Rijaal Allah. Madad,

La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasoolullah `alayhi salaatullah wa salaamuh. Madad

(Sultaan gaat zitten)

Thumma as-salaamu `alayk Yaa Saahib al-Waqt, thumma as-salaamu `alayk Yaa Sultaan al-Awliyah, thumma as-salaatu wa 's-salaamu `alayk

Yaa Qutbu 'z-Zamaan.

We zeggen, A`oodhu billahi min ash-Shaytaani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem. Shukr Yaa Rabbee, alle dank en alle lof en alle lof voor U, oh onze Heer, oh onze Schepper.

We zeggen, A`oodhu billahi min ash-Shaytaani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem. Shaitaan is de meest jaloerse in de schepping en iedereen die jaloers is, behoort tot Shaitaan. We vragen bescherming tegen Shaitaan en zijn volgelingen. Shaitaan laat honderden en duizenden en miljoenen mensen slagen. Hij geeft hen, "Hier is jouw certificaat, je bent nu in mijn voetsporen en je bent nummer één. En ik ben zo trots dat ik je laat slagen als de meest jaloerse." Shaitaan zegt, "Oh, je bent mijn echte volgeling."

Allah (swt) beschermt ons, Yaa Rabb, Yaa Rabb. Onze ego's behoren toe aan Shaitaan. Daarom, jaloerse mensen behoren toe aan Shaitaan. En boze mensen behoren toe aan Shaitaan. En zij die koppig zijn, zij behoren toe aan Shaitaan. Geslaagd aan de satanische academie. Shaitaan heeft een academie? Ik heb nog nooit gehoord van zoiets. Maar mensen zeggen, "Ja", moet wel. Maar het is niet alleen één academie. Want zij die volgelingen zijn van Shaitaan, zijn erg gedreven om een certificaat te behalen van satanische academies.

Eén vraagt aan mij, "Hoeveel academies, oh sjeikh?" Ik zeg, "Ik weet het niet, vraag het aan koppige mensen." Kibr, arrogantie, dat is ook van de attributen van Shaitaan. Kibr, arrogantie, ik heb nooit zo'n dwaas woord gehoord. Kibr, om zichzelf te zien boven het niveau van anderen. Kibr, hasad, jaloezie en ook koppigheid, en woede. Deze vier (zijn) de ergste attributen (die) allen behoren tot Shaitaan. Wie er één van heeft, diegene volgt Shaitaan. Diegen kan het paradijs niet binnen treden en kan de brug, siraat, over het vuur niet passeren. Die moet neervallen.

Daarom kwamen alle profeten om de mens te reinigen van satanische attributen. Elk van de profeten die kwamen, werden door de trotse mensen gevraagd, "Wie ben jij? We volgen je niet want je ziet er uit als een niemand. We kijken en zien dat je niet op ons niveau staat. Wie ben jij om te zeggen dat je verklaringen vanuit de hemelen geeft en dat je ons wilt onderwijzen? Wie ben jij?" En zij zijn zo trots. Het is trots dat de mensen voorkomt om de profeten te volgen. Allereerst zijn ze trots, zoveel mensen. Waarvoor? En zij zeggen,

"We zjin het hoofd van deze stam. Leider van deze stam."

"Tot welke stam behoor jij, ya Aba 'Ishaaq?"

"Ik behoor tot de stam van bani Kalb."

"Huh? bani Kalb?"

"Ja, bani Kalb, en ik ben zo trots op onze naam. Onze stamnaam is erg beroemd en zoveel mensen staan onder die naam. Als je vraagt van welke stam,

van bani Kalb."

"En jij, Abu Maazin? Van welke stam kom jij?"

"Onze stam is groter dan de jouwe en de naam van onze stam is bani Hanzala?"...

"Huh? Hanzala? Als jij van bani Kalb bent, wanneer ik zeg Bani Hanzala, waarom ben je niet blij met de naam van onze stam? En we zijn zo groot. Misschien de grootste stam en jij bent zo trots?"

Dat is het om trots te zijn. Dat is wat ervoor zorgt dat mensen niet een hemelse boodschapper volgt, ze zeggen, "Wie ben jij? We accepteren je niet." Het slechtste kenmerk van de mens is om trots, koppig, jaloers, of boos te zijn. En de meesten van de stammen zijn zeer boze mensen. Deze vier zijn geen mooi, of liefdevolle kenmerken van de mensheid. Zolang je deze vier niet verandert, kun je het paradijs niet betreden. Het vuilste karakter voor de mens is boosheid, trotsheid, koppigheid en jaloezie. Deze vier behoren toe aan Shaitaan. Allah de Almachtige droeg de engelen op: "Buig voor Adam." (Sultaan buigt). Alle engelen buigden, alleen Shaitaan stond rechtop.

Allah de Almachtige spreekt nooit zo een smerige aan. Maar namens de Heer der Hemelen zei een engel van het eerste niveau van de hemelen, "Waarom maak jij geen sajdah?" Allah de Almachtige zal nooit een dergelijke smerige en lelijke wezen aanspreken. Zijn vorm veranderde ook. Toen hij door zichzelf in een smerige positie geraakte, verscheen hij als een smerige verschijning. Ook veranderde snel de vorm van Shaitaan, en het werd zo een lelijke vorm; engelen bekleedde Shaitaan (daarmee). Als je ook maar voor één moment keek, zou je van binnen compleet misselijk worden (alles zou van binnen gemengd worden).

Oh mensen, as-salaamu `alaikum, hier, niet daar kijken. Kijk naar mij. Je ziet mij, maar ik moet jullie ook zien van oost tot west. Maakt niet uit. Oh mensen, de heilige commando van de Heer der Hemelen was veranderd toen Shaitaan ongehoorzaam werd. En Shaitaan zag eruit als de meest lelijke. Daarom, oh mensen, als je naar een persoon kijkt en zijn aangezicht is lelijk, dan moet je begrijpen dat er iets mis is met die persoon. Ja, oh onze gerespecteerde 'ulama van alle stromingen, met name Salafi 'ulama. Kijk in de spiegel. Als je kijkt en je ziet jezelf als knap, moet je neerbuigen in sajdah "Ik heb een hemelse licht op mijn gezicht, daarom kijk ik naar een knap schepsel." Als je kijkt en je ziet (Sultaan fronst hevig), "Ben ik dat? Ik wist niet dat ik zo'n lelijkerd was," zet op je gezicht een masker. En na morgennacht, zullen onze christelijke broeders kunstmatige maskers op hun gezichten aanbrengen om hun lelijkheid te bedekken.

Als je van de hemelen bent, is jouw persoonlijkheid als stempel te zien op je gezicht; een volgeling van de Heer der Hemelen. Of als je een volgeling bent van Shaitaan, heb je een stempel van Shaitaan op je gezicht. Oh onze belangrijke, belangrijke, belangrijke 'ulama, Salafi 'ulama's. Jullie moeten dit weten. Wat zeggen jullie nu? Er is één hadith sharif waar de Zegel der Profeten (s) zei. En zijn kennis is als een oceaan, en van die oceaan mag je eindeloze betekenissen nemen. Hadith an-nabawi ash-shareef waar de Heilige Profeet (s) nooit vanuit zichzelf sprak. Nee, nee, de Profeet (s) sprak namens zijn Heer, want hij is tarjumaan; meer dan een vertaler, vertegenwoordiger van zijn Heer. Daarom elk woord dat de Zegel der Profeten (s) heeft gesproken, liet een stralende gezicht op hun gezichten zien. Er is één hadith; als een persoon naar jullie toekomt oh Salafi 'ulama's en anderen dan moeten jullie het herinneren. Jullie zeggen tad'aee (beweren). Jullie zijn arabieren en begrijpen tad`aee niet? Wanner jullie één ding herinneren, kunnen jullie op hetzelfde niveau zoveel dingen vinden. Van eerste naar de tweede naar de derde, springend naar je toe. Ja, wat de Profeet (saw) heeft gezegd, dit is een zeer belangrijke hadith sharief.

Het is goed , yaleeq, een geschrift in gouden letters van die hadith sharief. Het geeft balans aan de mensheid, wat nooit veranderd is. Wat is dat voor hadith sharief, Shaikh 'ul Azhar? Vertel! Herinneren jullie je het, of niet? Jullie moeten het je herinneren. Zij vertellen het aan mijn hart, en ik vertel het aan jullie: qaala `alayhi 's-saalatu wa 's-salaam, utlubu 'l-ma'roof `inda hisani 'l-wujooh. (Is dit) Arabisch of Turks? Altijd is jullie gezicht als dit, nooit glimlachend naar iemand. Altijd boosheid op jullie gezichten en die boosheid geeft je lelijkheid. Wees, zoals de Profeet (s) zei, utlubu 'l-ma'roof inda hisaani 'l-wujooh.' Daarom vraag ik om Jalaalatu 'l-malik Abdullah ibn `Abdu 'l-`Azeez, Abdullah, Malik van Hijaaz te bereiken, want zijn gezicht is zo mooi. Soms maak ik intentie om naar hem toe te gaan en tegen zijne majesteit te zeggen, "Oh uwe majesteit, uw gezicht is zo knap en ik kom volgens de wasiyatu 'r-Rasool, het advies van de Profeet (s) en vraag om 1 miljoen riyal. Ik vraag geen 1 miljard, maar één miljoen riyal, maakt niet uit want uw gezicht is zo knap."

Werkelijk, zeg ik, hoeveel koningen zijn er gekomen, meer dan zoals Zijne majesteit koning Abdullah, ayyadahullah, moge Allah (swt) hem steunen. Dan kijk ik en opent mijn hart. Daarom is het een onveranderlijke balans als je wat ma`roof, goedheid vraagt van een persoon, kijk naar zijn gezicht. Ana `arabiyyatee qaleel jiddan laakin utlub al-khayr `inda wujoohu'l-ihsaan (Mijn arabisch is niet veel, maar ik weet dat het betekent, zoek goedheid bij hen die in het bezit zijn van een goede gezicht.) Wat denken jullie ervan Salafi 'ulama?

Als zijn gezicht mooi en knap is, zeg, "Alstublieft, ik vraag van de gulheid van zijne majesteit om1 miljoen dollar."

"Kom je daarna bij de riyal, na de dollars?"

"Nee uwe majesteit, ik kijk naar u op, dus moet ik daarna ook omhoog gaan. Niet 1 miljoen dollar, maar 1 miljoen euro, dan gaat het omhoog nietwaar? Omdat uw gezicht zo knap is. Volgens de hadith van de Profeet (s), omdat uw gezicht zo knap is vraag ik u en moet u het mij geven. Anders zal ik klagen bij Maliki of de hemelen. Ik kan zeggen dat uw dienaar Malik Abdullah tegen mij heeft gezegd, 'Oh shaikh, u vraagt zoveel. Eerst vraagt u naar riyal, dan vraagt u me één miljoen dollar en nu vraagt u mij één miljoen euro.' Uwe majesteit alstublieft, ik vraag om drie en vraag één van uw vrijgevigheid. Ik kijk en uw vrijgevigheid schenkt één miljoen riyal, één miljoen dollar en één miljoen euro. Ja u bent jalalatuhu."

"Hoezo? Ik spreek nog niet over sterling."

"Nee, maar ik vraag ook van uw vrijgevigheid één miljoen pond. Denkt u dat het teveel is voor u? Oh uwe majesteit, wie gaf u die rijkdom? Hij gaf het u. Wat heeft Rasul as-salaatu was salaam gezegd?

Anfiq bi laa laa wa laa takhaaf man dhil `arshi iqlaala

Geef zonder 'nee' te zeggen en vrees geen vernedering van de Heer van de Troon.'

"Daarom vraag ik ook nog één miljoen goud." (Sultaan lacht)

Ja, hadith sharif, ik spreek ook over qawlu rasul as-salaatu wa 's-salaam `alayk, anfiq bi laa laa wa laa takhaaf man thil 'arshi iqlaalan, give, anfiq yunfaq `alayk. Is dit Arabisch of Turks? Uwe majesteit begrijpt ana `arabiyyatee qaleel jiddan laakin `arabiati kathee. (Mijn Arabisch is erg beperkt maar toch geavanceerd) wanneer ik denk aan riyal, dollars en euro's en dan sterling, pound en gouden munten...

Yaa Abaa Maazin ma qawluka fi abaa ishaaq? Oh, kama ta`rifunahu yaa ameera 'l-mumineen. Annahu abaa Ishaq, waqtan bi waqt `indahu fi `aql, laakin ahyaanan yudee `aqluh. Yaa ameer al-mumineen laa tusaddiq hadd anna abu maazin laa `aql lahu laa anta ma` man laa `aqla lahu, omdat hij vraagt, `am yas'al `an ashyaa halli maa laa yalzamuhu.

Op de dag van 'Ashura, was het de gewoonte van de Prins van de Gelovigen 'Uthman ibn Affan (r) om geld uit te delen. Hij bereidde twee shawls voor vol met dinar, niet met dirham (zoals sadaqa (liefdadigheid)) om aan Allah's dienaren uit te delen.

Yaa Abu Ishaq anta wahid laa `aql lah. Huwa kaan aghna 'n-naas fee ahdi 'n-nabi salaatu wa s-salaamahu `alayh. Nahnu maa fee qiyaas baynee wa bayna ameer al-mumineen wa idhaa huwa anfaq shuwaleyn dananeer nahnu bidna nuwazzi` ittiba`an wa iqtidaan bi khulafaai 'r-raashideen shuwaleyn min a 'd-daraaheem. Yaa ameer al-mumineen, `indakum sifaatiku 'l-karam. Yaa ghulaam laak aba Ishaq khatar kalaam ziyadah wa idha izqatan lahu khudh `ala kulli shuwaal kam katsha min ad-dananeer w 'astur `alayh. Tahtu mithil maa`aantu hut mina 'd-daraaheem.

Hij (sayyidina 'Uthman) was de rijkste van de mensen in de tijd van de Profeet (s). Er is geen vergelijking tussen ons en de Prins van de Gelovigen. Hij gaf twee shawls vol met dinar. Wij zouden het zelfde moeten doen om de geleidde khalifa's te imiteren.

Abu Ishaq kijk naar zijn ogen. Eén oog keek en ze inna lillah wa inna ilayhi raji`oon (Van Allah (swt) komen we en naar Allah (swt) gaan we weer terug ) Yaa ameer al-mumineen kijk Abu Ishaq, yatarajja, inna lillahi wa inna ilayhi raji`oon. Asbahna fi zamaan ameer al-mumineen Allah yazeedu bi 'd danaaneer. Ya ameer al-mumineen, O yaa Rabbee zidhu bi d-danaaneer laa bi 'd-daraaheem. wal aan nahnu fi hudoor malik al-hijaaz, malik Abdullah, ayyadahullah fa saddad umooru yazeeduhu bi 'l-haybah narju li annahu wahjhuhu wajhhu khayr. malik al-hijaz `indahu abqa badal danaaneer al-maass. shoo al-maas ? Diamanten..., masriyun laa `aql lahu kadhaalik maliku 'z-zamaan. shoo bidna na`mal.

(samenvatting van de Arabische vertaling)

"Vraag naar gunsten van degene met goed uitziende gezichten."

Geef veel uit en vrees geen vernedering van de Heer van de Troon

De koning van Hijaaz heeft in plaats van dinars, diamanten. Als hij twee zakken vult met diamanten of rood goud, dan doet dat niets met zijn schat.

Vraag van de zijne majesteit. Moge Allah (swt) hem meer schenken van Zijn gunsten.

De vierde kan een kwantiteit vullen van sterling ponden en de vijfde kwantiteit van goud. Vraag om vriendelijke gunsten van degene met goed uitziende gezichten.

Als je veel uitgeeft, dan zal de Heer der Troon je nooit vernederen.

Jallalatu law abba mush keesayn laakin miatay keess mamluataan bi almas wa bi zahab ahmar, ma yiathir ala khazzayinu. Wa idha o shaykh is al min jalaltihi annahu yumkin Allah yatee yukrimu ziyadah law yatteenee millione riyal thani ; thani millione dollaar americaan khazaahumullAh ; rabi' yumkinan yabbi shuwaal min baad ad dollar, euro wa baad al euro yuabbi shuwaal min as sterling, thumma al khaamis shuwaal zahab, shoo b`aadayn ?d because rasul wassa "utlubul maroof `inda hisaan al-wujooh" maa daama huwa min hisaan al wujooh ana atlub ma`aroofuh. Law aata badal wahid kees miyat kees maa biaththir `alayh lianu wa`d Allah subhaanahu wa t`aala haqqun. Yaqool an-nabi alaihi 's-salaatu wa 's-salaam annahu "anfiq bilalan wa la takhaaf min dhil `arsh idhlaalan" hadith ash-shareef. Kadhaalik anfiq rabbee yunfiq `alayk.Anfiq yunfaq `alayk. Ma azun jalalatuhu yakhaaf an yukrimanee shuwaal mush waraq minna zahab wal-almaas kifayatuna. Allah yuhibbu 'l-mukrimeen madad. Marhaban ya ulamauna yuktubulee khat talabee uqaddimuhu li-jalalatihi idha masahha kalaami `alaykum dhanbee wa dhanba 'l-ummah yawm al-qiyamah.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah

La natlub min al-`abid shay haadha saar mishaan mizaah shuway haadirum yifrahu min shaan hadaf kallamoonee bi haadhal awsaaf rabbaaniyoon.

Ik maak alleen wat grapjes, de inspiratie komt van het Goddelijke.

O Jalaalatuh, fee hadeethin qudsi, kifayatee ma atlub ayyi shayyin min al ard rabbi yakfeenee Allah de Almachtige is genoeg voor mij.. hadeethun nabawi qudsee, wat zegt,' al- Haqq subhanahu wa ta`ala, bismillAhi 'r-Rahmaani 'r-Raheem, "Ya `abdee, (`ulamaauna, ayyi jinsin minal-`ulama y`arifoona hadhal hadeeth ash-shareef?) kadhaalik al-haqq subhaanahu wa ta`ala yaqool ya `abdee ateey'nee aja`aluka rabbaaniyan taqoolu li shayyin kun fayakoon. Fee shay, fee ghalat? Idhaa fee ghalat dhanbi `a la raqabatee. Idha ankartum dhanbukum `alaa raqabatikum.

Er is een heilige hadith (qudsee) van de Profeet (kent iemand van onze 'ulama deze gezegende hadith?): "Oh Mijn dienaar. Gehoorzaam Mij en Ik zal je Goddelijk maken. Zeg tegen iets 'Wees!' en het zal zijn." Is er enig fout hierin? Als er iets verkeerd is, is de zonde op mij. Als je echter deze hadith ontkent, en het is wel geldig, dan is de zonde op jou.

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Allah de Almachtige draagt onze organen op te spreken en waren te zijn. Onze handen, onze benen, onze tongen, al onze organen, zij zullen spreken en zij moeten de waarheid spreken. Daarom zal die persoon zich verbazen, hoe kan dat alleen mijn tong spreekt. Nu spreken ook mijn handen, mijn benen, mijn oren , mijn organen. Hoe kan dat nu? Zij zullen spreken om te zeggen,' Allahu allathi antaqa kulla shay' . Khalas, marhaban!

Fatihah

(52 minuten)

UA-984942-2