Available in: English   Turkish   Go to media page

Ölüm Şerbeti

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cumartesi, Temmuz 24, 2010 Lefke, Kıbrıs

Destur Ya Seyyidi Meded. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah Aleyhi Salâtullah Selâmu Ve Âlâ Cemiyil Enbiyail Murselin Ve Mentebiahul Bi İhsanil İla Yevmiddin. Esselamu Aleyke Ya Kutbul Zaman, Esselamu Aleyke Ya Kutbul Mutesarrif. Esselamun Aleyküm Ya İbadullahi Salihin Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu …

Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz. Bi Mededi Hâs Ya Sahibel İmdat Bi Misli Haza Şehrul Şerif Şaban-u Muazzam.

Ey katılanlarımız, Esselamun Aleyküm. Fehimnaa ya RicaalAllah. Fehimnaa verzugnaa ya Rabbena husnu 'l-edeb, iyi ahlak. Ey Selefi ulemaları, enbiyalar ne için gönderildiler? Peygamberlerin insanlara, insanoğluna gönderilmenin hakiki amacı neydi? Evet. Ama pekçok insanlar fehem yerine faham isterler. Faham kömür demektir ama fehem anlamak demektir. Bizi gözetleyen mübareklerimiz insanoğlunun anlamalarına çalışırlar.

Ey Selefi ulemaları, merhaban. Bugün başka bir aba giydiniz ve gözlüklerinizi de değiştiniz. “Biz her zaman yeni moda takip etmeliyiz. Eski moda geçti; şimdi hergün yeni modaya bakmalıyız” dersiniz. Size tebrikler, siz sadece şık görünmek istersiniz. Kim için? Hanımların karşısında. Ve hanımlarınızdan daha önemli olan aridun aridat olan hanımlardır. Onların güzellikleri erkekleredir. Ve kendinizi onlara çok şık göstermek için onları takip edersiniz. Aba bile giyersiniz ama çok modern hanımlar size bakıp ve batılı sosyetik yüksek hayatın takipçileri gibi gözükmeyi seversiniz. Siz çölde yaşayan insanlar değilsiniz çünkü çöl insanları batılı insanların gözünde her zaman aşağıdır. Onların seviyeleri en aşağı seviyedir. Onun için Araplarında hergün yeni modayı takip ettiklerine dâir batılı insanların onlar hakkındaki anlayışlarını değiştirmeye çalışırsınız. Bu doğru değil mi?

Siz insanların nerede yaşadığına bakmıyor musunuz? Herkes başkalarından daha fazla modaya uygun olmaya çalışıyor çünkü âlemlerin Rabbi, Herşeye Kâdir olan Allah Subhanehu ve Teâlâ size dünya hazinelerini açtı. Dünya hazineleri nedir? Petrol’dür, zeytin yağ değil. Hayır, kirli yağdır. Size kirli petrol açıldı. Bazı insanlara neden kirli petrol açılır soruyorum. Bu bir sorudur. Çünkü insanlar parayı severler. Para, altın, altın, elmas. Onlar hayatlarının cennet insanlarının hayatı gibi yapmak için heryere elmaslar, zümrütler, yakutlar ve her şekil süsler koyarlar. Bu kötü anlayışı bırakın. Âlemlerin Rabbi sizin kıyafetinize veya evlerinize veya çadırlarınıza bakmaz. Haşmetli krallara ait olan çadırlarına bakmaz. Onlar herşeyi yeni moda yapmaya çalışırlar çünkü Cenâb-ı Allah onlara o kirli petrolü ikram etti. Onu satıp para alırsınız ve batılı modaya uyarsınız. Batılı modaya uygun hayata yüksek hayat dersiniz. Veya en modaya uygun hayat dersiniz. Ve batılı insanların günlük modasını takip edersiniz. Onların amacı sadece maddi şeylere ulaşmaktır. Onlar asla maneviyata ilgi duymazlar. Sizde takipçilersiniz çünkü Cenâb-ı Allah size bu kirli suyu verdi, kirli petrol. Uyuyor musun?

Kirli petrol. Ve kirli petrol çoğaldığı sürece, daha fazla ve fazla geldiği sürece bu kirli petrolle daha fazla ve fazla mutlu olurlar. Ve mübareklerin buyurduğu gibi, sadece petrole ilgi duyanların cezası Sekeratül Mevt geldiği zaman olacak. Ölüm şerbeti geldiği zaman. Subhanallahu Aliyil Aziym. Ölüm şerbeti gelmeye başladığı vakit kendilerini o kirli petrolle dolu olan bir okyanusta boğulduklarını görürler. Ağlayıp bağırırlar ve son nefesleri bittiği vakit bu kirli petrol okyanuslarına düşerler. Allah Aman Ya Rabbi. Bu bir şekil keşiftir. Bu maneviyatımıza ait olan birşeydir. Ve sofi oldukları için suçlanan insanlar var. Onlardan bazılarının perdeleri açılır ve onlardan bazılarının bu hayatta yaşadıkları son saatleri, son dakikalarına bakıp görürler. Onlar kendilerini bu kirli petrol okyanuslarından kurtarmak istediklerini görürler.

Dikkat edin ey Selefi ulemaları! Kralları ve şeyhleri ve zenginleri ikaz edin. Onların pekçok o kirli petrol kuyulardan vardır. Son anda onlar o kirli petrol okyanuslarında kıyamet gününe kadar boğulacaklar!!

Ey dünyada pekçok zenginlikleri, petrol kuyuları olan erkek ve kadınlar! Sizin tek düşündüğünüz son moda elbiseler, son moda arabalar, son moda binalar, son moda uçaklar, son moda yemekler, son moda hayattır. Dikkat edin! Cenâb-ı Allah bunları sizin nefsinizin zevki için vermedi. Hayır, bu hakiki zevk değildir. Bu kirli petrolü alıp bunu şeytani amaçlar için heder etmemek hakiki zevktir. İnsanları neden ikaz etmezsiniz ey Selefi ulemaları? Sizin insanlarınızı ikaz ettiğinizi hiç işitmedim. Siz bir çölde yaşıyorsunuz ama onun altında âlemlerin Rabbi kirli petrol okyanusları yaptı. Onun için beni en iyi kıyafetler giymek isteyen şeyhlere konuşturuyorlar. İnsanlar baksın diye en çok modaya uygun kıyafet giymek isterler. Onların bir elbisesi bir fakirin bir senelik maaşına yeter. Cenâb-ı Allah her zaman buyurur;

(Haşr:21) لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ

<>

Beni konuşturdukları şeyin üzerine düşünmelisiniz, bu mühimdir. Bu âlemlerin Rabbi size anlamak için bir fırsat veriyor ve bu fırsata sadece tefekkürle, düşünmekle ulaşabilirsiniz demektir. Ey zenginler, şeyhler, krallar ve başka milyarları veya trilyonları olanlar! Bugün hayatınızın sonuna bir gün daha yaklaştığınızı bilmelisiniz. Ve ölüm sizin kral veya başbakan veya şeyh veya kral hanımı veya en zenginlerin hanımı olduğunuza bakmaz. Hayır, bugün bir gün daha eksildi. Evet, şimdi yaklaştınız. Hayatınız bir sona gidiyor ve bunun sayısı tayin edilmiştir. Bu hayatta sadece bir sene, 10 sene, 20, 80, 90 sene yaşar ve biter. Onun için herşey, bir kimsenin yiyeceği, içeceği ve nefesi alması ve eceli hazırlanmıştır. Ecel ecel külli nâs. Bu gezegenden canlı oldukları vakittir. Onun için neden böyle şeyler söyleyip insanları ikaz etmezsiniz ey Selefi ulemaları?

Mübarek kimselerin İlahi İlimlerine göre bir kimsenin son anı geldiği zaman 4 tane melek vardır, o kimse bu geçici taklit hayatı bırakmaya hazırlanmadan önce. Ve o kimse Sekeratül Mevt’e geldiği zaman, o kimse sarhoş bir kimse gibi olacak. Bu hayatı bırakmak için ölüme hazırlanır. Çünkü bitip ahirete, gelecek hayata gidecek. Herşeyden önce bana da bir ilim ulaşıyor. Bu bir ilimdir ki herşeyden önce bu perde açılacak. Ve o kimsenin gözü bir noktaya sabit kalacak. Hanımına, çocuklarına, altınlarına, işine bakmayacak. Hayır, dünyasına bakmayacak, sadece böyle bakacak.

Bir melek gözüküp ona, “Ey Abdullah! Ben sana hayatın boyunca yiyeceğin herşeyi getirmekle emredilen bir meleğim. Bütün hayatın boyunca ben bunları sana gönderdim. Ve şimdi doğudan batıya bakıyorum devam etmen için hiç birşey kalmadı, bitti” der ve geçer. Ve ikincisi gelir ve “Esselamu aleyke Ya Abdullah! Ben senin içmen için tayin edilen meleğim. Sana içmek için bir damla kalmadı. Bu hayatı terk etmeye hazırlanmaya çalış” der. O gider ve başkası gelir ve melek, “Esselamu aleyke Ya Abdullah. Ben senin nefesin için tayın edilenim. Nefes almak için senin daha fazla nefesin kalmadı” der. Nefes aldırmak için pekçok aletler takarlar. Bu yalandır. “Daha fazla kalmadı” der. Ve o gider ve dördüncü melek gelir ve “Esselamu aleyke Ya Abdullah. Ben senin ecelinim. Ben senin hayatınızdaki günlerine bakanım. Ve Hayat çizgin bitti. Senin bu gezegende hayatta kalman için ömrün kalmadı” der. Onlar gittikleri zaman ölüm meleği Azrail (a) gelir ve emaneti alır.

Bu geliyor! Zenginler, dikkat edin! Haşmetliler, dikkat edin! Başbakanlar, şeyhler, dikkat edin! Bu gün, bu an herkese yaklaşıyor. Onun için Rabbinizi kendinizden razı etmek için iyi birşey yapmaya çalışın. Nefislerinizi kendinizden razı etmeye çalışmayın ama Rabbinizi kendinizden razı etmeye çalışın. Rabbinizi kendinizden razı ederseniz son anda karşılanırsınız. Son anda karşılanırsınız yoksa asla karşılanmazsınız. Ne yapacaksınız? Neden Cuma hutbesinde insanlara söylemezsiniz? Siz sadece “Küllü muhdesun bi’dat, küllü bi’datun finnâr” dersiniz. Siz ancak bunu söylemeyi bilirsiniz. Neden insanlar Rabbini kendilerinden razı etsinler diye bunu söylemezsiniz? Nedir bu “Küllü muhdesun bi’dat, küllü bi’datun finnâr”? Bırakın bunları ve onları söyleyin. Bunu anlayanlar asla İlahi Emirlere karşı birşey yapmaya koşmazlar. Neden insanların binalarına, insanların şehirlerine, insanların unvanlarına, insanların arabalarına, insanların uçaklarına, insanların yemelerine, insanların kıyafetlerine, insanların anlayışlarına muhdes demezsiniz? İnsanların hayatlarının hepsi muhdestir, Cenâb-ı Allah’ın Şeriatına karşıdır. Neden söylemezsiniz? Siz sadece “La İlahe İllallah, La İlahe İllallah” deyip zikredenlere bi’dat dersiniz.

Bırakın bunları! Vehhabiler, akılsız insanlar asla anlamazlar. Onlardan anlayış ve de yüzlerindeki iman nûru alınmıştır. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin ve bizim yollarımızı Allah'a açacak birisini göndersin. Bizi ebedi hayatlarımız hazırlasın. Ebediyete ulaşmaya çalışın. “Ebediyet! Ebediyet!” O kadar güzel kelimedir. “Ebediyet! Ebediyet!” Bunu kayıp ederseniz ebediyet için size asla başka bir fırsat ikram edilmez, gider atılırsınız. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin. Cenâb-ı Allah adımlarımızı düzeltsin.

Ey insanlar! Ey Selefi ulemaları! Neden Cenâb-ı Allah’ın buyurduğunu söylemezsiniz? Cenâb-ı Allah ne buyurur? Cenâb-ı Allah, “Ey kullarım, kademe sıdkin kullanın" buyurur. Sizden hanginiz kademe sıdık, doğru adımlar kullandığınızı iddia edersiniz? Sizden hanginiz, “Ben doğru adımlarda” gidiyorum diye iddia edebilir? Cenâb-ı Allah’tan korkun ey Selefi ulemaları. Ey kocaman görünüşlü Vehhabiler! Hanginiz doğru adımlarda gittiğinizi iddia edersiniz? Sizden hanginiz doğru adımlarda gider? Söyleyin, ben sizi takip edeyim. Estağfurullah.

Fatiha.

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

(40 dakika) (689 000) Çünkü bugün dans eder akılsız insanlar. Katılanlarımızın arasında pekçok akılsız insanlar var. Hafta sonu zevklenmek için kendilerini eğlendirmeye gidiyorlar. Bir kaç tanesi gider ama geri gelince şeytani zevklere bakıp pişman olurlar. Estağfurullah. Allah Allah.

UA-984942-2