Available in: English   Turkish   Go to media page

Aslan Olun Eşek Olmayın

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Eylül 3, 2010 Lefke, Kıbrıs

Esselamun Aleyküm!

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah KerimAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SultanAllah

Zid Ve Barik Ya Rabbi Habibeke Mustafa İzzen Ve Şerefa Nûren Ve Surura Ve Ridvanen Ve Sultana Fi Misli Hazen Şehri Şerif Şehr-ul Ramazane Mübarek Ya Rabbi...Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah SubhanAllah! Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah SultanAllah! Subhanehu Subhanek Ya Rabbena Nahnu Abiduk Ya Rabbena Ente Galektena Ve Kerremtena…Min Kulli Şey…Ya Rabbena İğfirlena Verhamna Ve Tub Aleyna…Nahnu Abidukel Fukera.

Ya eyyuhel gafilun! Tövbe Estağfurullah. Maşallah SubhanAllah. Şimdi yukarıdan gönderdiler. Esselamun Aleyküm katılanlarımız. Onlar birşey ümit ettikleri için koşup geliyorlar ve biz onları karşılıyoruz. “Ne için geldiniz?” diye soruyoruz. “Biz Veliyullah'ı ziyarete geldik” diyorlar. Maşallah, Veliyullah. Pekçok insanlar zevklenmek için geliyorlar. "Dünyanın bir ucunda bir kimse var bir adada oturuyor. Onun dünyadaki en zayıf kul olduğunu söylüyorlar. O en zayıf kimse olduğu için gitmeliyiz çünkü o en zayıf kul ise ona ilahi kuvvetlerden verilmiştir ki zayıf olmuştur" derler. Eh nasıl isterseniz. Ödeme yoktur beleştir. Özgürlük isteyen insanlar buraya gelirler. Bir kimse özgürlük istiyorsa özgürlüğü vahşi ormanda bulabilirsiniz, şehirde değil. Şimdi değişti ve orman insanları gibi özgür olmalıyız derler. Orman insanları gibi özgür olmak istiyorsan o zaman ormana git, neden buraya geliyorsun? Afrika’ya git. Amerika’da da vahşi orman var oraya gidin. “Hayır, biz başka bir özgürlük isteriz.” Başka bir özgürlük, iradenizi elinizde tutarsanız özgür olursunuz. Nefsiniz sizi bineğiniz yaptığı sürece özgür olamazsınız. Bana bir Veliyullah, “Ey Şeyh, dünyada kaç çeşit insan yaşadığını biliyor musun?” dedi.

“Pekçok çeşit vardır,” dedim.

“Hayır, hayır iki çeşit vardır.”

“Nedir? Hiç böyle birşey işitmedim ya Şeyh.”

“Eh, söylediğimi bilmelisin” dedi. Kendisi büyük bir Veli ama kuvvetli okkalı.

“İnsanoğlu insan tabiatındandır ve insan tabiatından olanlar hayvanlar dünyasına aittir. Biliyor musun? Ama hayvanlar dünyası iki çeşit olur. Bir çeşidi insanoğlu bayrağı altında bineklerine binerler. Ve başka çeşit, insanoğlunun ikinci çeşidi, ilk grup insanoğluna benzemezler. Onların hepsi hayvanlar grubu çeşidine aittir. İkincisi de hayvanlar dünyasındadır. Hayvanlardan bir çeşidi samimidir, zarar vermez. İkinci grup zarar verir, onlar vahşidir. Onlardan bazıları çok yumuşaktır, iyilerdir. İkincileri çok vahşidir, her zaman birbirlerine saldırırlar. Ve özellikle insanoğluna ait olurlarsa dehşetli kimseler olurlar. İnsanoğlundan hayvanlar çok çok vahşilerdir. Onların çoğunun önünden gelirseniz ısırırlar, arkalarından gelirsen teperler, onlardan uzak durun. Bir grup insanoğlu vardır,” buyuruyor o Veliyullah. (yanındaki birisine) Anlıyor musun yoksa tercüme ister misin?

Bir grup insan. SubhanAllah, genelde insanoğluna yaradılış hikmetine göre üstüne binmek için bir binek ikram edilmiştir. Çünkü herkes bir sebep için yaratıldı. Herkesten sadece tabiatta tek bir tane vardır; onlardan iki tane aynı bulamazsınız. Ama bazı insanların özelliklerini söyleyelim. Onların özellikleri başka grup insanların özelliğinden farklıdır. Bir grup insanoğlu çok yumuşak insanoğludur. Herkes hayvanlar dünyasından birisini temsil eder. İnsanların çoğu iki çeşittir. Onlardan bazılarının seviyesi eşek seviyesidir, hâşâ. İnsanlar onlara binerler. Ve şimdi bütün dünya bu şekildedir çünkü insanların çoğu Allah’ın şeriatını, Cenâb-ı Allah’ın ilahi emirlerini bıraktılar. Çünkü onlar şerefli olmayı bıraktılar, aşağı düştüler ve eşekler gibi oldular ve insanlar onlara binerler. Ve o Veliyullah bu sınıflandırmayı anlattı. Onlar genelde hayvanların eşekler grubunu temsil ederler. Anlıyor musunuz? Onlar her zaman eşeklerdir ve onlara binerler ve onlar mutsuzdur. Ama Âlemlerin Rabbi… onlar neden eşek oldular? Şeytan ve şeytanın grubunu takip ettikleri için. Ve şeytan ilk zamandan beri, Cenâb-ı Allah ona “Âdem’e secde et” emrettiği zaman bütün melekler eğilip secdeye düştüler. Yalnız şeytan, “Hayır, ben ona secde etmem” dedi. Ve “Ey Âlemlerin Rabbi” dedi. “Rabbim” demedi. Hain haset şeytan. “Rabbim” demedi, (arapça) dedi edepsiz. “Sen onları benden daha çok şerefli kıldın ve ben binlerce ve binlerce yıldır Sana secde ettim ve bu şerefi bana vermedin ama o yeni olana, sana daha secde etmeyene şeref verdin. Ben sana itaat etmem” dedi.

Cenâb-ı Allah hâşâ, böyle kirli varlığa hitap etmez, bir melek konuştu. Anlıyor musunuz? “Lanet üzerine olsun ey şeytan, git kirli olan!” Cenâb-ı Allah asla hitap etmedi, hâşâ, hâşâ. Ona bir melek hitap etti.

“Sen bunu bana yaptın, bende onları eşeklerim yapacağım. Onlardan birisini özgür yapacağım ama onun üstüne bineceğim. Onları eşeklerim yapacağım!”

“İnsanları nasıl eşek yaparsın?”

“Ben onların bazılarını eğiteceğim ve onları mezun edeceğim. Onlara bazı rütbeler vereceğim. O rütbelerde bir grup insanları başkalarının üstüne bindireceğim. Onun için son günler yaklaştığı zaman benim mezun ettiğim insanların insanoğluna bindiğini göreceksiniz. Onları eşekleri yapacaklar.”

Yüzde 99'u değil, belki binde bin veya yüzbinde bir insanlar özgür olacak, başkaları şeytanın eşekleri olacaklar. Ve Peygamberler Mührü, son Peygamber (s.a.v), Seyyidil Ruslul Kiram nasihat edip, “Ey ümmetim!” buyuruyor. Kurân-ı Kerîm’de yazar. Şeytanı takip edenler şeytanın eşekleridir, onlara şeref yoktur. Ama Peygamberler Mührü, “Ey Ümmetim! Bütün ümmetler ya binici ya binek olacak” buyuruyor. “Ey Ümmetim! Binek olmayın, binici olmaya çalışın!”

İki tür hayvan vardır. Birisi eşek seviyesindedir. Eşektir ve herkesi üstüne bindirir. Peygamberimiz (s.a.v,) “Ey Ümmetim! Eşek olmayın. Neden aslan olmuyorsunuz?” buyuruyor. Bir kimse aslana binebilir mi? Ama herkes eşeğe binebilir. Neden aslan gibi olmazsınız? Eşek olmaktan mutlusunuz. 21.yüzyıl insanı şeytanın eşeği olmaktan mutludur. Neden aslan olmaya çalışmazsınız? O asla insanları üstüne bindirmez. Herkes ondan korkar. Üstüne bindirmez; ondan kaçarlar. Bu insanoğlunun şerefidir. Şeytan 21.yüzyılda insanoğlu için en fenasını yaptı ve insanların çoğunu eşeği yaptı. Bir el dolusu insanlar bulursunuz ki onların yaradılışları aslan yaradılışındandır; onlara binmek için kimse yaklaşamaz. Evliyalar şimdi “Ey İnsanlar! Neden aslan olmuyorsunuz? Neden eşek oluyorsunuz? Eşek olmak size asla şeref vermez ama aslan olmak size şeref verir” derler. Bu bütün elçilerin göklerden insanoğluna ulaşan özetidir.

Ey İnsanlar! Aslan olun, eşek olmayın. Aslan olursanız göklerde en yüksek seviyelere ulaşırsınız. Ama aslan olmazsanız şeytan üstünüze biner, sizi eşek yapar ve şeytanın gittiği yere gidersiniz. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin. Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah.

Fatiha.

Böyle şeyleri hiç işitmediniz mi? Taze mi? Şimdi insanlarda durum değişmez. Herkesin üstüne binerler. Bazen birisine iki kişi biner biriside yularından çeker.

Fatiha.

UA-984942-2