Available in: English   Turkish   Go to media page

Tevhîd İnancıyla Ölen Cennete Girer

Mevlana Şeyh Hişam Kabbani

12 Temmuz 2013 Burton, Michigan

Es-Siddîk Camii, Cuma Hutbesi

Eşhedu en lâ ilâhe illAllah ve eşhedu enne Muhammedu’r-rasûlullah.

Ey mü’minler, iman edenler, Müslümanlar! Allah (cc) en çok, kulu O’nun birliğini zikrettiği zaman, o kulundan hoşnut olur. Allah (cc), hiçbir ortağı sevmez. Bizi yaratan O’dur ve hepimiz O’nun kullarıyız. Kul her zaman, semi`nâ ve ata`nâ yâ rabbî, ğufrâneke rabbenâ ve ileyk el-masîr, “İşittik ve itaat ettik! Affına sığınırız, Ey Rabbimiz; dönüş Sanadır.” demelidir. Cenâb-ı Hakk, işlediğimiz her amelde O’nun birliğini ikrâr eden, Lâ ilâhe illAllah, Muhammeden Resûllullah, zikrini bizden işitince hoşnut olur. Allah şirki sevmez; şirkin haricindeki her şeyi affedecektir. Terazinin bir yanına işlediğiniz en güzel amelleri, diğer yanına da şirki koysanız, şirk daha ağır basacaktır. Bu sebeple, namaz sonunda selam vermeden önce şehadet getiriyoruz: “Ey Allahım! Senden başka yaratıcı yoktur, Senden gayri ilah yoktur, Lâ ilâhe illAllah.” Peygamber Efendimiz (sav), şöyle buyurmuştur:

أتاني جبريل ، فقال ، بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، قلت : يا جبريل ! وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم ، قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم ، قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم ، وإن شرب الخمر

Atânî Cibrîl fe kâle, beşşir ummeteka ennehu men mâte min ummetike lâ yuşriku billâhi şey’en dehal el-cenneh. Kultu: yâ Cibrîl, ve in seraka ve in zenâ? Kâle ne`am. Kultu: ve in seraka ve in zenâ? Kâle ne`am. Ve in şerib el-hamr.

Bana Cebrâil (as) gelerek, “Ümmetine bu müjdeyi ver! Sana şimdiden söylüyorum; onları müjdele ki sevinsinler. Ümmetinden kim muvâhid olarak, yani Allah’a şirk koşmadan ölürse, lâ yuşriku billâhi şey’en, Allah’a hiçbir şeyi ortak kılmadan veya birini ilahlık düzeyinde var saymadan ölürse, cennete girer.” müjdesini verdi. (Bu demek oluyor ki Peygamber Efendimiz (sav)’i dilediğiniz kadar övebilirsiniz, ama o (sav) Allah’ın kuludur, abd’dır) “Allah’tan gayri ilah olmadığının bilincinde olan ve Allah’a kimseyi ortak kılmadan ölen kişi, direk cennete girer.”

Çok kolay, demek ki her gün ne demeliyiz? “Lâ ilâhe illAllah, Muhammeden Resûllullah.” Bunu yapması gayet basit: Yatmadan evvel, çalışırken ya da her sabah uyandığınızda, “Lâ ilâhe illAllah, Muhammeden Resûllullah,” zikredin!

Efendimiz (sav) buyurdular: “Dedim ki, ‘Ey Cebrâil! O kişi zina veya hırsızlık yapsa da mı (cennete girer)? (Yani o kişi, ‘Eşhedu en lâ ilâhe illAllah ve eşhedu enne Muhammedu’r-rasûlullah,’ derse onun akibeti ne olur, o da cennete girer mi?) Cebrâil (as), ‘Evet, hırsızlık da yapsa, zina da yapsa cennete girer.’diye cevap verdi.” Bu, gidip de hırsızlık veya zina yapabilirsiniz, anlamına gelmez. Hayır! Bu sadece, İslamda tevhîdin ne denli önemli olduğunu göstermek ve tevhîd ilkesini kalplerde muhafaza edebilmek için, Efendimizden gelen bir öğretidir. Peygamber Efendimiz (sav) ikinci defa tasdikleyerek, “Hırsızlık ve zina yapsada mı?” diye sordu. Ve Cebrâil (as): “Evet.” dedi. Ve üçüncü bir kez tekrarlayarak, “Hırsızlık ve zina yapsa da mı?” diye sordu. Cebrâil (as): “Evet.” cevabını verdi ve ardından ilave etti: “ve in şaribe’l-hamr, ‘İçki içse bile!’” (Es-Suyuti, İbn-i Habbân, Ahmed, et-Tirmizî ve en-Nesâî tarafından rivayet edilmiştir.) Cebrâil (as), üçüncü kereden sonra, “İçki içse bile!” diye ilave etti. (Manası: içki içiyor ama tövbe ediyor.) Ve bu ay, tövbe ayıdır, ümmetin ayı olan Ramazân-ı Şerif!

Şimdi İmam Buhâri’nin aktardığı hadise bakmak istiyoruz. İmam Buhâri ve İmam Müslim’in Ebu Hureyre (ra)’dan rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

تَانِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

Âtânî Cibrîl (as) fe beşşiranî ennehu men mâte min ummetike lâ yuşriku billâhi şey’en dehal el-cenneh. Kultu ve in zenâ ve in serak. kâle ve in zenâ ve in serak.

Bana Cebrâil (as) gelerek, "Ümmetinden kim Allah`a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer." müjdesini verdi. Ben, "Zina ve hırsızlık yapsa da mı?" diye sordum. O da, "Evet, zina ve hırsızlık da yapsa da...(cennete girer)" cevabını verdi. (Buhâri ve Müslim)

Cebrâil (as)’ın Efendimiz (sav)’e, “Ümmetine müjdele ki şirk işlemedikleri sürece, ölünce cennete gidecekler.” demesinde bir sır vardır. Efendimiz (sav), ümmeti için rahmet dilemiştir; aksi takdirde, zina ve hırsızlık yapanların hepsi cezaya maruz kalırlardı. Peygamber Efendimiz (sav), o soruyu, Allah’ın kendisine bahşettiği rahmet ve şefaat yetkisini kullanarak sordu, ki ümmetinden hırsızlık ve zina edenlerin hepsi tövbe ederek kolayca cennete girebilsinler.

رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي

Rejebun şehrullah ve Şa`bânu şehrî ve Ramadânu şehra ummetî.

Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. (Aclûnî, “Keşfu’l-Hafâ”)

Recep, Cenâb-ı Hakk’ın ayıdır; Şaban, Peygamberimiz (sav)’in ayı; Ramazan da ümmetin ayıdır. Demek ki bu ay, istiğfar ayıdır. Ramazanın ilk on günü rahmettir. İlk on günde olduğumuz için, inşallah o rahmete mazhar olabilmek için gayret edin. Peygamber Efendimiz (sav) buyurur:

أتاني جبريل، فقال يا محمد عش ما شئت ، فإنك ميت ، وأحبب من شئت ، فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت ، فإنك مجزي به ، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس

Âtânî Cibrîl fe-kale yâ Muhammed iş mâ şi'te fe inneke meyyitu ve ahbib mâ şi’te fa-inneka mufârikuhu ve â`mel mâ şi’te fe-inneka meczîyyun bih ve â`lem enne şerafe‘l-mu’minu kiyâmuhu bil-leyli ve izzuhu istiknâuhu ani‘n-nâs.

Cebrâil (as) bana gelerek şöyle dedi: “Ey Muhammed! Öleceğini bilerek yaşa, ayrılacağını bilerek sev, karşılığını göreceğini bilerek amel et ve bil ki mü’minin şerefi gece ibadetidir ve iz­zeti insanlara bel bağlamaktan sakınmasıdır. (Sehl bin Sa`d (ra) ve Hz. Ali (ra)’dan, el-Hâkim, el-Beyhâki ve Ebû Na`îm’in “el-Hilye”sinde rivayet edilmiştir)

“Dilediğin kadar uzun yaşa, ama bil ki bir gün öleceksin.” İnsanlar, diledikleri gibi uzun yaşamayı ister, ama bir gün her canlı ölümü tadacaktır. Ne şekilde öleceğinizi bilmezsiniz, aniden gelir ecel. Demek ki amellerimize, ne yaptığımıza dikkat etmemiz lazım. Allah (cc) günahlarımızı affetsin! “Ve dilediğiniz kişiyi sevin, ama bir gün o sevdiğinizi bırakıp gideceksiniz.” Kimse için dünya hayatı ebedi olmayacak. Hanımınızı, evlatlarınızı seversiniz; onlar da sizi sever. Ancak illaki, birisi diğerinden önce ayrılacak bu dünyadan.

Cebrail (as), Efendimiz (sav)’e: “Ümmetine söyle: Dilediklerini sevsinler, ama sevdiklerini bir gün terkedeceklerini akıllarından çıkarmasınlar.” diye haber verdi. (Onları beraberinde götüremezsin; eğer güzel amellerin varsa, o zaman cennette ya da berzak âleminde onlarla karşılaşırsın.) Ve arkasından şöyle söyledi: “İstediğiniz ameli yapın. Eğer hayır işlerseniz mükafatını göreceksiniz; kötü amel işlerseniz, cezasını çekeceksiniz. Bilin ki bir mü’minin şerefi, Cenâb-ı Hakk’a ibadet için geceleri uyanık olmaktadır.” Allah (cc), kıyâmu’l-leyl (gece namazını) sever! Yüce Rabbimiz gece uyanabilmek için bize kuvvet versin! “Ve insanın izzeti insanlara bel bağlamakta değil, Allahü Teâlâ’ya itimat etmektedir.”

Ey mü’minler, Müslümanlar! Bu ay, tövbe ayıdır. İstiğfar etmeyi ihmal etmemeliyiz ve böylece Allah (cc) bizi bağışlar, dünya ve âhiretin en iyisini bize ihsan eder.

(Duâ)

http://sufilive.com/Anyone_Who_Dies_Believing_Allah_Has_No_Partners_He_Will_Enter_Paradise-5129.html

© Telif hakkı “Sufilive”a aittir. Bütün hakları saklıdır. Bu kopya, uluslararası Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından korunmaktadır. Lütfen paylaşırken, “Sufilive”a atfediniz. Allah razı olsun.

UA-984942-2