Go to media page

Allah’s toorn komt eraan.

Mawlana Sheikh Nazim al Haqqani

9 augustus 2012,

Lefke Cyprus

Mogen we Allah verereren (Sultaan staat op), Allahu Akbar Allahu Akbar, la ilaha illa-Llah wa Allahu Akbar Allahu Akbar wa lilahil hamd. Vervolgens sturen we salutering en salaam aan de glorieuze Profeet (s). Alfu alfu salaat alfu alfu salaam alaika wa ala Ahlika wa Sahabatika, O u de beste van Allah’s Schepping, O meester van de Profeten, Sayyidina Muhammad (s).(Sultaan zit weer)

Het is verplicht voor ons om een paar woorden te wenden aan onze mensen die Turks begrijpen. Want onze dagen, zijn verbazingswekkende dage en verbazende gebeurtenissen vinden plaats. Mensen bekvechten met elkaar. Ze zijn nu zodanig dat ze proberen elkaar te vernietigen. Oorlogen en strijden zorgen ervoor dat mensen elkaar doden. Los van dit, wat mensen benomen als “natuurrampen”, aardbevingen, tornado's, brand, overstromingen, laat alles ondersteboven worden. Zeeën zijn aan het koken.

De condities waarin wij ons bevinden, voornamelijk de oorlogen, laten zien dat mensen haat voor elkaar hebben. Een mens accepteert een ander mens niet. Maar we zijn allen schepselen geschapen door Allah de Almachtige. En de opdracht aan ons is te respecteren en elkaar lief te hebben. Om elkaar te respecteren en lief te hebben betekent dat we Allah de Almachtige respecteren en liefhebben. Allah de Almachtige vraagt dit van ons, ”Oh Mijn dienaren, Ik heb je geschapen. Het is niet dat je naar beneden daalt vanuit de Hemelen naar de aarde in een mandje. Ik ben het die je heeft geschapen.”

Geloof juist. Zeg de waarheid, want Shaitaan trekt mensen altijd van de waarheid naar onwaarheden, naar onware geloof. Waarom? Omdat Shaitaaan de vijand is van de mens. Hij wilt niet dat mensen goedheid vinden. Wie Shaitaan volgt, zal aan het eind spijt hebben. Hij zal vernietigd worden, hij heeft geen dunya noch akhira over.

Oh moslims, oh mensen die Turks verstaan. De eer van de mens is tezamen met zijn geloof. Degene die gelooft heeft eer. Degene die niet gelooft, heeft geen eer. Je zult het niet leuk vinden, zoals je wilt, er zal iets naar je toekomen (overkomen). De hielige maand waar we ons nu in bevinden, is Ramadan Sharief. Het is de heilige maand waarin de moslims is opgedragen te vasten. Ik zeg dit tegen mensen die Turks begrijpen. Als deze heilge maand komt zegt Allah de Almachtige, “Vast voor mij , bid voor mij, doe goed voor jezelf.“

Hoeveel soorten levens zijn er? Ik vraag het aan degene die in de koffieshop zitten. “Oh sheikh effendie, hoe kunnen we weten hoeveel soorten levens er zijn?” Je weet alles, maar je weet dit niet? Je hebt al die jaren gestudeerd. Je bent alles wat je gestudeerd hebt vergeten, je hebt een bewering “We weten alles”. Hoeveel soorten levens zijn er? Zeg! Dit is de vraag aan allen, van de hoogste rang tot de laagste rang. Ik ben een mens ik ben nul. Ik vraag, hoeveel typen levens zijn er? “Dat hebben ze ons niet geleerd.” Degene die niet onderwijst, zijn ook niet onderwezen.

Het leven; allereerst is er het eervolle leven, en ten tweede heb je het schaamtevolle leven. Is er een derde? Ik vraag aan degene die Turks begrijpen. Is er een derde soort leven? Dat kan niet. Of eervol of schaamtevol. Een eervol leven is voor mensen die leven met eer, voor mensen die hun eer kennen. Schaamtevol leven is voor degene die hun humaniteit zijn verloren, degene die niet weten wat ze doen en die in beesten zijn veranderd.

Allah de Almachtige zeg met Zijn majestueusheid (Sultaan staat open zit weer) ,” wa la taqtulu anfusakum “( Surah ...4;29), “vermoord elkaar niet, Ik ben de schenker van het leven.” Het is de grootste zonde een persoon te doden. En in het bijzonder om de onschuldigen te vermoorden. Dit is een zaak die de boosheid van Allah de Almachtige aanwakkert. In het bijzonder het doden van onschuldigen, mensen zonder zondes. Dat is de grootste zonde. “Ik zal ze bestraffen” zegt Hij, “Ik zal ze niet laten.” Degene die anderen vermoorden zonder reden hebben geen eer. Ze bedenken kanonnen, vliegtuigen. Het was niet voldoende af te vuren wat ze hadden op aarde. In de lucht gooien ze iets genaamd raket, welk een toestel is uit de hel. Het mist geen enkel huis, noch mens noch kinderen noch ouderen noch voedsel noch iets van de humaniteit.

Wat voor soort beschaving is dit, dat de mensen van deze tijd zeggen “we zijn beschaafde mensen”? Haal deze beschaving van je weg, het is van geen enkel nut! Waarom komt deze wildheid? Dit zijn de satanische filosofieën van degene die hun religie niet kennen, hun God niet kennen, hun Heer niet kennen, hun Profeet niet kennen. “Vermoord, je hebt het recht.” Nee! Allah de Almachtige verbied en voorkomt dit. “Wie goede daden verricht, zal Ik belonen. Als hij goed doet, als hij leeft als een mens, hij zijn Schepper kent, zijn Profeet kent, dan zal Ik hem belonen. Zo niet, dan zal Ik hem bestraffen. Als Mijn bestraffing neerdaalt, kan niemand ertegenin gaan.”

Elke dag hoor je erover, de oorlogen in dunya. Ze zijn verschillend. Daar zijn de tekenen van Hemelse boosheid. Allah regeert over de Hemelen en is boos op de mensen op aarde. Het is Hemelse boosheid waar ze geen gehoor aan geven. Ze rennen Shaitaan achterna. Daarom laat Hij aardbevingen vanuit de Hemelen komen als teken van Zijn boosheid. Het was eerder nooit bekend, dat er aardbevingen in de oceanen voorkomen. Aardbevingen die in de zee plaatsvinden, golven die vanuit de zee komen en de steden wegvegen.

Jij, waarom kun je hier geen weerstand tegen bieden met je technologie, o kleine mensen! Je hebt geen kracht, zelfs niet dat van een mier. Waarom denk je niet na? Hij kan een vulkaan laten exploderen en alles in rep en roer laten zijn. Stop het maar als je dat kunt. Wie verlicht het vuur in de aardkorst? Wie laat de bergen exploderen? Dagelijks zien we het, de tekenen van hemelse boosheid. De tekenen van Allah’s boosheid zien we elke dag. Omdat ze Zijn opdrachten niet behouden. Met tornado's overstromingen, aardbevingen, bosbranden. Waar komt het vandaan? Het is het teken van de boosheid, de toorn, strengheid vanuit de hemelen naar degene op aarde.

Zit je in de koffieshop tijdens de dagen van de heilige maand Ramadan? Waarom ga je niet naar de moskee? “Ik ga niet.” Je gaat daar niet heen, maar er is iets wat naar je toekomt. Wat doe je in de koffieshop? Heeft Allah je geschapen om de bewaarders te zijn van de koffieshop? (Het zijn) Mensen zonder verstand. Ze gaan ’s avonds de straat op en hangen rond in vuile plaatsen. Waarom ga je niet naar de moskee? Daar denkt hij niet aan. Als je er niet aan denkt, zal Hij ervoor zorgen dat je eraan denkt.

Dit is een klein eiland, laten we zeggen Cyprus. En ook op schaal ten opzichte van de wereld, staat de gehele wereld in vuur en vlam. En het is niet handgemaakt. De bossen staan in brand. Waar komt dat vandaan? Komt het door een lucifer? Denk, oh mens! De mens denkt, dieren denken niet na. Waarvoor ben je geschapen? Waarom zit je in de koffieshop? Waarom sta je niet op om te aanbidden? Om te zeggen “Aman ya Rabbi”? Als Gemikonagi (dorp in Cyprus) een dag overstroomt, wie zal jou dan redden? Dit is een toespraak voor de mensen hier. Dit is de toorn van de hemelen. Kom terug tot je verstand. Ik kan een berg verplaatsen en op je laten neervallen. Wees behoedzaam! Er zijn verschillende tekenen die het sultanaat in de hemelen kan sturen naar de mensheid, vele tekenen die Hij zal sturen om ze te disciplineren. Vandaag staat het daar vol van.

Oh mens, wees behoedzaam! De hemelen zijn boos en toornig. Plotseling kan er een steen op je hoofd vallen als je voorbij loopt en val je daar neer. TTornado'skomen. Kun je het stoppen? Dat kun je niet. Ze zeggen “de stad is overstroomt”. Al die jaren was het niet overstroomt. Wat is er nu gebeurd? Omdat ze slechtgemanierd zijn geworden. Ze kennen de heilige maand Ramadan niet. “Oh sheikh effendi, we geven een iftaar maaltijd.” Wie heeft je opdracht gegeven een iftaar maaltijd te verzorgen? Je kunt armen vinden en het aan hen geven. Niet tafels dekken en iftaar maaltijden geven. Wie heeft je opgedragen dit te doen? Ga op zoek en kijk rond, er zijn veel mensen die niet eens een beetje voedsel hebben. Ga naar ze opzoek, en geef hen. “We zijn in Mekka of Medina, bij het iftaar maaltijd.” Engelen gieten deze iftaar maaltijden op je hoofd!

Als mensen vermoord worden, worden ze geraakt met vuur aan die kant, als ze niet weten waar ze zich moet wenden voor beschutting, bied je ze dan een iftaar maaltijd aan aan de andere kant? “Die persoon gaf die iftaar maaltijd.” MashaaAllah! Degene aan wie je gaf, waren ze hongerig? Om op te scheppen, en een iftaar maaltijd ten toon te stellen. Er bestaat niet zoiets als iftaar maaltijd in Islam. Je eet wat je in huis hebt en geeft wat over is aan degene die behoeftig zijn. Ze doen dit niet, in het bijzonder de mensen die Turks begrijpen. Ze dirigeren richting het verkeerde pad. “We geven iftaar maaltijden.” Het geven van iftaar maaltijd is geen opdracht. Er is een opdracht om te geven aan de behoeftigen die geen hap te eten hebben. Niet het dekken van tafels en het plaatsen van allerlei soorten voedsel en dan zeggen “We geven iftaar maaltijd”. Nee, nee! Dat is de verkeerde weg.

Aan deze kant, een groep mensen, een stam die niet zeker weet of ze mens zijn of niet. Ze zorgen voor oproer in het heilige land. En je blijft stil. Je maakt alleen moeite om een bepaalde partij te steunen of te vermoorden. Dit kan niet. Krijg grip op jezelf, oh Turken en Arabieren! La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azeem. Subhaanallahi aliyyil azim. We bevrijden onze ego niet van blaam, maar we zijn verplicht de waarheid te spreken. Daarom zeggen we. Het land van Sham, het land van Aleppo, degene die het land van de Profeten onder vuur hebben staan, kunnen zij goedheid vinden? Dat kunnen ze niet. Als wat hen vandaag overkomt, nu op de mensen hier neerdaalt, wat zullen ze dan doen? Waar zullen ze naartoe vluchten? “Fa’tabiru ya ‘uli- al-‘absari” (Surah ...59:2).

Wees behoedzaam oh mensen. Neem deze waarschuwing, oh jij die kan zien! Als je de waarschuwing niet aanvaart, zal Allah de Almachtige ervoor zorgen dat anderen waarschuwing van je nemen. Oh Cyprioten, oh Turken. Oh degene die Turks begrijpen, wees behoedzaam. De heilige Quran, Kalam al-Qadim zijn de woorden die de weg wijzen aan mensen en hen informeert, en hen nieuws geeft wat gevaarlijk is en wat niet.

Moge je de controle over jezelf houden. Degene die niet vast, heeft geen controle over zichzelf. En degene die geen controle over zichzelf heeft, behoort tot de dieren. Die behoort niet tot de mensheid. Afgelopen, er zijn dingen die hem zullen ontmoeten. Je bent op dit eiland. Dit eiland is driemaal gezonken in de zee. Als hij het eenmaal schud gaat het onder water. Naar waar zul je vluchten? Welke berg zul je beklimmen? Oh Turken die in Cyprus leven, Turken die in Turkije leven. Turken die zich schamen te zeggen, “We zijn moslim.” Als je dochters en zonen halfnaakt op straat lopen, hoe kan je dan eer hebben? Onheil bereikt jullie vanwege dit. Er zijn dingen die naties tegemoet zullen komen, omdat ze niet juist regeren over hun vrouwen en meisjes. Hij kan een overstroming laten plaatsvinden en alles laten verdwijnen in het water. Schande aan de vrouwen die half naakt op straat lopen en aan degene die hen niet regeren.

Moge Allah ons vergeven. Dit is voldoende voor vandaag. Tawba ya Rabbi. Dit weer, zulke weer (hitte) wordt niet gezien in dit seizoen. Dit is van de tekenen van hemelse boosheid. Wij zeggen het alleen. We hebben toch niets anders te doen. We doen wat we kunnen. Maar dit is een waarschuwing voor degene die niet doen wat ze kunnen doen.

Oh onze Heer, vergeef ons. Oh onze Heer, stuur ons van Uw mannen degene die ons de juiste weg laat zien. Tawba ya Rabbi. Tawba ya Rabbi, tawba astaghfirullah. Aman ya Rabbi. Stuur ons een meester omwillle van de eer van Uw glorieuze Profeet Muhammad Mustafa (saw) (Sultaan staat op en zit weer). Stuur ons een sultaan die ons humaniteit zal onderwijzen. Stuur ons een sultaan om te regen, oh Heer. U bent Qadir al-Muqtadir. Vergeef ons oh Heer, vergeef ons oh Heer. Degene die niet luisteren, het kan zijn dat ze het einde van de Ramadan niet bereiken. Vast, bid en vraag om vergiffenis. Zo zul je gered zijn, anders is de boosheid van de hemelen dichtbij. Het kan dit eiland doen zinken en het oondersteboven doen zijn.

Tawba ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Dit is alles wat ik kan zeggen. Ik raak buiten adem. Moge Allah mij vergeven. Degene die niet kunnen regeren over vrouwen en jongens zijn geen mannen. En een ziekte zal neerdalen op de vrouwen die niet naar deze woorden luisteren, waarvoor geen genezing zal zijn. Ik heb ze ook over dit verteld, dit nieuws heeft ons bereikt.

Aman ya Rabbi. Tawba ya Rabbi, tawba astaghfirullah. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi, astaghfirullah.

Waar zijn jullie oh mufti’s, rechters, oh predikanten. Spreek, wees niet bang. Deze arme die niet een, maar twee voeten al in het graf heeft, Allah de Almachtige zal oproepen, “wat heb je gedaan, oh Mijn dienaar?” hij zal mij vragen en jou ook. Gelukkig hebben we hier Umm Haram Sultan. De genade die neerdaalt op haar steunt ons of anders zou het hier al verzonken zijn en zouden we al dood zijn.

Kom tot bezinning oh mensen. Zo niet, dan zul je lijden. Aman ya Rabbi, tawba ya Rabbi, tawba astaghfirullah.

Fatiha, moge ik het begrijpen en jij het ook begrijpen.

UA-984942-2