Available in: Arabic   Dutch   Go to media page

Wij staan op voor onze Profeet (s)!

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

20 January 2010, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah huwAllahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi'l-hamd! Alfu Salaat wa alfu Salaam 'ala Sayyidil awwaleen wal akhireen, Habeebu Rabbil 'Alameen, wa man tabi'ahu minal mu'mineen wal muwahhideen ila jaumid Deen. Marhaban, marhaban! (Arabisch vertaald: duizenden zegeningen en duizenden vredenswensen over de Meester der eersten en der laatsten, de Lieveling van de Heer der Werelden, en over de ware gelovigen en de eenheidsbekenners die hem volgen tot de Dag der Waarheid. Welkom, welkom!)

(Sultaan zit weer) A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Madad, ya RijaalAllah, madad ya Sultan al-Awliya, madad!

We vragen hemelse ondersteuning voor deze nederige bijeenkomst. We moeten altijd om ondersteuning vragen. Als de hemelse ondersteuning een mens verlaten heeft, valt hij neer en is het voorbij. De batterij is dan op. En nu vragen we om bijzondere ondersteuning. Er is een normale ondersteuning, voor de meester van deze wereld, de Qutub. Hij is verantwoordelijk voor ieder levend wezen op deze wereld. Eén soort ondersteuning is een gewone ondersteuning, die iedereen wordt gegeven. Zelfs mieren, zelfs bacteriën en virussen moeten een ondersteuning hebben, want het is onmogelijk voor alles op deze wereld om zonder ondersteuning te zijn. Er moet een ondersteuning zijn om in leven te zijn.

Alles begrijpt en weet Wie hen geschapen heeft, Wie hen heeft het heeft geschonken om in het bestaan te komen. Een virus is iets wat in het bestaan is, het kan niet uit zichzelf bestaan. Dat is onmogelijk. Qa'im bi Dhaatihi (Arabisch letterlijk: staande in eigen essentie), Wie alleen in het bestaan is, dat is alleen Allah Subhanahu wa ta 'Aala. (Sultaan staat weer op) Subhan sin, ya Rabb! Sultan sin, ya Rabb! (Sultaan zit weer). Hij heeft geen ondersteuning nodig. Als Hij een ondersteuning zou nodig hebben, moeten zijn ondersteuners machtiger zijn dan Hij. Daarom stopt het daar. Alles reikt tot daar en niet verder, er is geen mogelijkheid voor hen om daarover iets te begrijpen.

Alles is in limieten voor het kennen van de Schepper. Alles is Zijn schepping van voor de eeuwigheid tot in eeuwigheid. En wie Hij heeft geschapen weet Wie hem heeft geschapen. Alleen de achteloze mensheid denkt niet hierover na. Daarom gaat hun niveau omlaag, dieper en dieper. Zelfs een virus weet Wie hem in het bestaan heeft gebracht, en een mens weet dat niet? Hoe kan dat? Zijn niveau zal onder het niveau van een virus zijn. En zij weten over hun Schepper, en zij geven hun hoogste respect aan de hand van hun niveau, zij schenken en vragen hun Schepper de hoogste verheerlijking te betuigen. Asta'idzu billah wa in min shayin la yusabbihu bi Hamdihi - En daar is niets dat Hem niet met de lof die Hem toekomt verheerlijkt; doch gij begrijpt hun verheerlijking niet. (Surah al-Israa' 17:44). Shayin betekent ieder ding, alles, ieder kleinste element moet weten en moet eer betuigen aan Diegene die hem in het bestaan heeft gebracht.

Maar er schaamte of een schande over de mensen, die op deze planeet leven, op deze aarde, en die niet er toe komen om hun hoogste verheerlijkingen aan Hem te brengen, die hen in het bestaan heeft gebracht. Schande, eindeloze schande over diegenen. En wij vragen, oh onze Heer, maak ons niet tot zulke achtloze wezens. De mens, voor wie deze wereld is geschapen, en hij denkt daar niet aan. Wie heeft hen geschapen op deze planeet, Wie heeft hen geëerd met ontelbaar vermaak, met alles, ze kunnen overal heen komen, ze kunnen van alles proeven. Zo een vermaak, zo een plezier, zo een geluk! Alles in de natuur, alles op deze planeet en door zijn natuur, alles is opgedragen, "Oh gehele schepping op deze planeet. U bent opgedragen om diegene die schiep, die de Schepper symboliseert. Die de Schepper van dit universum vertegenwoordigd. Hij schenkt u zo een eer dat Hij alles om u heen heeft geschapen. Op uzelf en onder uzelf. Hij beschenkt u en Zijn geschenken aan u is een glorie. En jullie zijn vuil en denken er niet aan om te zeggen "O, U heeft ons geschapen,en onze talloze, eindeloze, hoogste lofprijzingen gaan naar U." (Sultaan staat op) Oh onze Heer, Allahu akbar al-Akbar! Yaa Allah" (Sultaan zit weer).

Het is de grootste schande voor de mensheid. Ze verhinderen zelfs om de heilige Naam van Allah uit te spreken. Ze verhinderen dat Zijn Naam wordt genoemd, en niet wordt gebruikt in hun taal, niet in hun lessen wordt gebruikt. Om niet herinnert te worden aan de universiteiten, colleges of academies. Dat is de grootste schande aan de mensen die in de 21e eeuw leven. Alle schande aan hen. Oh onze Heer, laat ons niet als hen zijn. We laten hen en we zijn zo ongelukkig door hun. We houden nooit van hun, oh onze Heer. Degene die hun hoogste lof niet geven aan U, accepteren we niet.

Zelfs virussen geven, via hun capaciteit, lof aan zijn Schepper. Alles wat geschapen is, moet een Schepper hebben. Een schepsel zonder een Schepper kan niet zijn. Als ik zeg, er is niemand die zoiets zegt. Dan zeggen mensen "Je bent dom, je moet naar een mentale inrichting." En alles van de kennis van wetenschap, alles heeft een soort leven. Alles in het bestaan zijn levenden. Het kan niet een dode zijn, maar ze zijn levend. Doden zullen zijn als aarde, rotsen, en zand. Maar van andere dingen kunnen je niet zeggen dat het dood is. Zelfs zand en rotsen en gigantische bergen en eindeloze oceanen weten dat ze schepselen zijn, die geschapen zijn door de Schepper. Ze weten en zeggen "subhaanAllah, subhaanAllah, subhaanAllah." Oh mensheid die leven in de 21e eeuw, wat doe je?

Zhaalika mablaghahum min al-'ilm- Zo ver reikt hun kennis (Surah an-Nadjm 53:30). Oh salafi 'ulama, waarom open je je mond niet? Waarom informeer je mensen niet om ze te laten begrijpen wie ze zijn en Wie hen brengt van niets om iets te zijn? Van dode valleien wordt jou leven geschonken gevuld met vruchtbare valleien. Waarom zeg je het niet? Je weet alleen te zeggen dat as-salaat wa 's-salaam bid'ah is, "Salawaat is bid'ah." Huh!? Je weet alleen dit. Om voor muwaajahatu 'sh-shareefah te staan en Rasulullah (Sultaan staat op) aan te spreken as-salaat was 's-salaam 'alayk yaa Sayyidi 'l-awwaleen wa'l-aakhireen (s)(Sultaan zit weer). Je weet te zeggen "Nee, nee, bid'ah, bid'ah, haraam! Allah de Almachtige die hoogste respect schenkt aan diegene, en jij zegt dat als we as-salaat wa-salaam 'alayka yaa Sayyidi 'l-awwaleen wa'l-aakhireen zeggen dat het haadha bid'ah is. Waar is je bewijs?

"haatoe burhaanakum" - toont uw bewijs (Surah al-Baqarah 2:111). Al-haalu bayyin wa'l-haraamu bayyin, "Wat toegestaan is, is duidelijk en wat verboden is, is duidelijk." Waar is je bewijs? Zeg het! Of een dag komt dat je mond geraakt wordt en je niet meer kunt spreken, totdat je as-salaat wa-salaam yaa Sayyidi 'l-awwaleen wa'l-aakhireen yaa Sayyidina Muhammad (s) zegt. (Sultaan staat op en zit weer)

Allah de Almachtige zegt over de Zegel der Profeten (s), "Je bent alleen een waarschuwer. Niets anders, je kunt mensen waarschuwen maar breng niet iets van tilqaa anfusakum, haadha halaal wa haadha haraam, haraam Allah. Allah de Almachtige voorkomt dat, dus zeg niet als je geen bewijs hebt dat het haraam is. Waarom is het haraam? Haraam betekent dat het moelijkheden geeft aan die persoon of anderen. Dat is haraam, de voornaamste reden dat Allah de Almachtige het haraam heeft gemaakt, is omdat het schade toebrengt aan mensen. Daarom zegt Allah de Almachtige, "Alles wat je schaadt, voorkom Ik." Wat voor schade komt als we zeggen as-salaat wa-salaam yaa Sayyidee yaa Rasulullah. Wat voor schade komt hiermee?

En Allah de Almachtige staat op Zichzelf. Hij zegt, "Ik geef Mijn respect aan Muhammad (saw), (Sultaan staat op) Allah Allah, Inna Allah wa mala'ikatahu yusaloon 'ala an-nabi. Allah yusalli 'ala an-nabi (...) (Sultaan zit weer). Allah de Almachtige geeft Zijn hoogste respect aan Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan staat op en zit weer), en je zegt het is bid'ah (innovatie), het is kufr (ongeloof), het is haraam (verboden)? Haatoe burhanakum, breng je bewijs. Zo niet, dan denk ik niet dat je het einde van deze maand of volgende maand zult bereiken. Allah de Almachtige daalt Zijn Goddeljke Woede omlaag aan degene die niet geloven in Zijn vertegenwoordiger. Zijn vertegenwoordiger Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op). Duizendmaal kan ik opstaan voor de eer van Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan zit weer).

Zojuist is gerapporteerd via de geschiedenis van muluk, koningen, dat Sultaan Achmad die die blauw moskee bouwde in Istanbul, en hij was sultanul bahrain wa'l-barrayn, hakkan sultan, alle continenten en oceanen had Allah (swt) hem schonken, en zo een eer en grootheid dat gehele wereld van de niet-moslims beefden van de grootheid die hen gekleed was. Nu neemt Turkije hen weg van hun land. Geen waarde meer nu.

Maar de Ottomanen, tot het einde, tot aan het begin van deze eeuw beefde de gehele wereld voor hun grootheid. Nu hebben ze het verlaten en ze hebben awya gestuurd en wat gebeurd er? Jij weet het en zij weten het ook. Diegene is Sultaan Ahmad, moge Allah (swt) hem Jannat al-Firdaws schenken. Hij zat op zijn troon, iedere keer dat de heilige naam van de Zegel der Profeten (s) werd genoemd stond hij op, (Sultaan staat op) Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan zit weer). Zelfs als het gezegd werd, de heilige naam van Sayyidina Muhammad (s), stond hij op. Zelfs honderdmaal zou hij staan en zitten.

Wat doen ze nu salafi 'ulama? In de tijd van de salateen (koningen) waren er geen 'ulama's. Als het haraam en bid'ah was, waarom zeggen ze het niet? Hun 'ulama's hadden honderden bibliotheken gevuld met kennis die ze namen uit de Heilige Qur'aan en heilige hadeeth van Rasulullah (s). Waarom zeggen ze niet "Jij bent fout, sta niet op." Yaa salafi 'ulama's, als Jalaalatul-malik komt blijf je dan zitten of sta je op? Je zult opstaan. Zelfs jalaat al-malik (Zijne majesteit de koning) 'AbdAllah, moge Allah (swt) hem steunen en de tekenen van islam doen herrijzen hier en daar, we zijn blij met hem. Zelfs als hij weggaat en terugkomt, 10 of 20 maal, zul je dan blijven zitten? Nooit. Wat dacht je ervan als Sultaan Achmad alleen al opstond voor zijn (s) heilige naam? Als je sajda maakt is het fout? Boven jou kennis is het haraam. Denk je dat in het bestaan, iemands anders bestaan is? Denk je dat ergens de Schepper niet is? Wie leert jou zoiets? Zeg niet "Dit is haraam of halaal." Dat is halaal bayyin, het is zo duidelijk.

Oh mensen, oh muda'ee diegene die beweren dat ze alles weten en zeggen dat anderen niets weten. Je bent op de verkeerde weg. Veertien eeuwen lang heeft de gehele islamitische wereld hun meest hoge respect gegeven aan het meest gerespecteerd schepsel die de Heer heeft geschapen. Waarom geef je geen respect?

Hadeeth, je leest het maar begrijpt het niet. Is het niet van de sunnah, ta'dheem dhi 'l-shaybah (de esteem van de ouderen) (1). Het is goed op te staan voor de ouderen. En een ander hadeeth zegt 'kabbir, kabbir" of "kabbir, kubbar!" (2). Ken je de hadeeth? Zij moeten weten "kabbir!" Zoveel als dat je grootheid schenkt aan iemand, zul je een grootheid gesconken krijgen. En oh salafi ulama's, wat is je mening als we zeggen dat de mens vertegenwoordiger is voor de Heer der Hemelen? Is dat fout? Als het fout is, zeggen we dat je nooit iets begrijpt! Als iedereen hun Schepper vertegenwoordigd, wat dacht je van de Zegel der Profeten (s)? Vertegenwoordigde hij zichzelf? Dat kan niet. Hoe kan een persoon zichzelf vertegenwoordigen? Hij moet iemand anders vertegenwoordigen. En wie vertegewoordigd Allah de Almachtige? Over degene zeggen ze zeg geen as-salaatu wa 's-salaamu 'alaykh. Wat is die dwaasheid in jou? Spreek met mensen op hun niveau opdat ze mogen begrijpen. Het zijn niet zulke mensen die alleen een beetje van het niveau van 'amata 'n-naas (doorsnee mens) bereiken. Wat jij zegt is alleen voor 'amata 'n-naas, voor de doorsnee mens, maar je beweert dat je het hoogste niveau van mensen vertegenwoordigd. Alstublieft fahimhum, laat hen begrijpen.

Daarom moge Allah (swt) ons vergeven. Dat is belangrijk punt dat soms komt om je aan te spreken. Ik weet het niet, maar zij bereiden mijn tong voor en mijn tong spreekt je aan. Ik zit niet hele dag en schrijf en spreek dan, nee. Waaridaat. Je weet de betekenis van waaridaat, hemelse inspiraties, hemelse transmissies, hemelse verbinding. Ik weet niet of je gelooft in hemelse verbinding. Als je zegt, "nee", dat betekent dat je de openbaring ontkent. Want de openbaring kwam van de hemelen. Als het voor één waar is, voor anderen ook, maar niet hetzelfde, want iedereen heeft een speciaal niveau aan de hand van hun niveau komt openbaring naar hen van de hemelen. Daarom stond de Zegel der Profeten (s) altijd in verbinding met hemelse of in verbinding met de Schepper van de gehele schepping.

Moge Allah (swt) ons vergeven. Oh mensen, probeer wat betekenissen van de Heilige Qur'aan en hadeeth te begrijpen. Dit hebben we nodig want we hebben het nodig om verlicht te zijn. En verlichting komt van hemelen. Als je niet accepteert dan kap je de hemelse verlichting naar jou af en zul je altijd in de duisternis in deze materiële wereld zijn, en je zult je vermaken met de materiele aspecten. En dat alles is waardeloos voor de hemelen. Probeer iets te bereiken waardoor je dichterbij de Goddelijke Nabijheid bent.

Moge Allah (swt) ons vergeven. Oh mensen we zijn moe, maar we vragen. Misschien zijn zulke woorden of lessen bestemd voor sommigen die iets niet kunnen begrijpen, maar we moeten proberen. Een kleine kan niet begrijpen wat alif en ba, ta, saa (Arabisch alfabet) is, maar hij kan het wel aanleren. Zijn docent kan hem onderwijzen. En alles kan geleerd worden door iemand die die geheime kracht weet, of degene die die geheime krachten hebben om mensen een goede verstand te brengen. Als je je hart blokeert, kan zelfs de Profeet (s) dat niet (je bereiken?). Want de Joden zeiden, "quloobuna ghulf- onze harten zijn geblokkeerd." Wat betekent het? Het is een oceaan, dus we laten dat. Maar Joden zeiden tegen de Profeet (s), "Onze harten zitten op slot. Zoveel als je zegt, luisteren we niet. En als we luisteren, accepteren we het niet."

Zoveel mensen, hun harten zitten op slot. Ik vraag vergeving van Allah de Almachtige dat mijn hart niet op slot zit.

Astaghfirullah tubtu wa raja 'tu ill-Allah. Anta Rabbbee, Anta Hasbee, yaa Jaleel. Yaa Allah arzuqna 'ilman nafi'an, anta 'aliman bi jaahi man anzalta 'alayhi surat al-Fatiha.

45 minuten

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

563.000

Dat is genoeg. Goed alhamdullilah.

Voetnoten:

1. dhi 'l-shaybah, lit. degene die grijze haren hebben. Referentie aan de hadeeth:

En de Profeet (s) said, "Voorwaar het is eerbied aan Allah om de oudere moslims te eren."

2. De Profeet (s) droeg `Abdu'r-Rahmaan ibn Sahl, de broer van `AbdAllah ibn Sahl, die gedood was bij Kheebar, om stil te blijven, en hij (s) zei tegen hem, "kabbir, kabbir, geef waardering aan de ouderen" en `Abdu'r-Rahmaan bleef stil en Muhaysah (de oudere neef van de gedode) sprak.

UA-984942-2