Available in: English   Arabic   Urdu   German   Dutch   Go to media page

Evolutie versus Perfecte Creatie

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

19 December 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat)

Dastoor ya sayyidi ya sultan al-awliya, madad ya rijaalAllah. La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasoolullah (saw) (Sultaan zit)

Desdur, Desdur, Desdur ya rijaalAllah. As-salaamu `alaykum ya `ibaadAllah.

Wees niet 'abdu nafsak, de smerigste is diegene die een slaaf zal zijn voor zijn ego. Dat is de smerigste, degene die weggestuurd is van de hemelse stations. Daarom, oh mensen, behoed je voor jullie ego's, het staat gelijk aan het behoeden voor Shaitaan. We zijn luisteraars, ja, we moeten luisteren.

Oh onze meester, die alles onder controle heeft in oost en west , van noord tot zuid, in de luchten en onder de oceanen. Jullie moeten weten dat er geen twee iraadah,(twee keer een Wil), op één planeet kunnen er geen twee keer een Wil zijn. Wie kan zijn wil laten zien en ernaar handelen, en niet iemand anders? Dat is belangrijk. Dat is een zeer belangrijk punt. Nu proberen we iets te begrijpen van onze Grandshaikh (grootmeester). Hij is de pool (qutb) van deze wereld, qutb fi'd-dunya.

Jullie moeten geloven, oh alle 'ulama's die beweren dat zij 'ulama's zijn. Ik spreek niet alleen de salafi 'ulama's aan, maar alle 'ulama's van oost tot west, die zeggen, "Wij zijn geleerde mensen zijn." Je kunt zeggen, "Ik ben een geleerde 'Alim, 'Alim (dat). Ik ken zoveel heilige verzen van de heilige Koran en ik ken ook duizenden (van) hadith. Kennis is bij ons gebracht van de hemelen door hemelse boodschappers." Beweren jullie dat al jullie kennis wordt behouden door jullie geheugen of door jullie hart?

Jullie weten is tot een grens (beperkt), maar wat weet je voorbij die grens? Zeg niet, "Ik ben een 'alim (geleerde)." Maar zeg ,"Ik ben taalib (student), ik vraag om te leren." En dat is een hoge eer voor de mensheid om te leren van heilige kennis. Denk niet dat wat er op aarde is, zoveel dieren in het dierenrijk, zoveel planten in de plantenwereld, is het alleen dat ene of is het genoeg voor jou? Ja, alles heeft het teken van een schepsel in het bestaan. Als er geen Schepper is, kunnen er gen schepselen zijn. Want het is nooit gebeurd dat een schepsel zichzelf, haarzelf of hemzelf in het bestaan gebracht heeft. Nee. Wie kan dit beweren?

Maar zoveel dwazen zeggen dat de mens van de aap afstamd. Hoe kunnen jullie enig bewijs leveren? Wat is jullie bewijs? En is het zo een gepolijst bewijs wat zij gebruiken voor hun kennis om te kunnen zeggen dat de mens van de apen komt? Enig bewijs? Geen bewijs. Maar ze zeggen over de schepping, "Dit is onze schepping, we komen in ons bestaan uit niets. Van niets in het bestaan naar het iets zijn." Ze schamen zich niet om te zeggen dat zij nakomelingen zijn van apen in het bestaan. Ze schamen zich niet en geloven ook niet.

Het is een grote schande voor die mensen die beweren dat ze afstammen van de aap. Is dit julie eer? Is dat een eer om dit te zeggen en om gelukkig te zijn? Ja, jullie zijn apen! Oh, als het zou zijn wat jullie zeggen, zullen jullie uiteindelijk eindigen als stof /aarde zijn en zullen jullie niet geroepen worden voor een oordeel en (zoals) de Heer der Hemelen ook niet geeft aan de dieren. Ook zullen ze (dieren) op de Dag der Wederopstanding komen en tegen hen gezegd worden, "Keer terug zoals je was, keer terug naar je oorsprong." Wat was hun oorsprong? Het was stof/aarde.

Zij zullen terugkeren naar hun oorsprong, maar komen jullie, oh mensen, kom en vertel hoe jullie kunnen beweren dat je afstamt van de apen? En apen, op de Dag der Wederopstanding zullen terugkeren naar hun originele werkelijke wezen wat stof/aarde is. Maar jullie zijn hier nu, ik draag jullie fysieke wezen niet op, "Keer terug naar stof." Nee, jullie fysieke wezen zal dezelfde creatie hebben van laham, vlees en botten.

Maar jullie is iets meer geschonken, dat eer geeft. Zij hebben die eer geschonken gekregen. Zij zijn genomen van aarde en teruggekeerd naar hun werkelijke Zijn. Maar jullie zijn geschapen, de Schepper heeft jullie geschapen zoals Hij Wenst. En jullie waren alleen een structuur van de mens of vorm van een mens. Jullie waren alleen botten en vlees, eerst was je geschapen van aarde, en je was een vorm verschenen als een mens. Maar geen enkele handeling door jezelf, nee. Je was alleen als een dood lichaam. Alles ziet er okee uit, zoals een persoon in de zee is gevallen, eruit wordt gehaald en ergens wordt geplaatst. Je kijkt ernaar en ziet een mens en we zien dat er niets afwezig is van dat lichaam en zij zeggen dat het van de aap komt. Als zijn leven van de apen komt, kun je een aap brengen zodat hij datgene kan geven wat het heeft, om het verdronken lichaam weer op te maken (te laten leven). Soms zijn er twee batterijen werkt en ze zeggen dat er één leeg is en niet werkt. Dan zul je een andere moeten brengen, dat wel werkt en het van de lader halen en brengen naar degene die leeg is.

Kun je zien wat er in zit? Kun je zien wat het verloren heeft, of wat het was opdat de batterij vol was? Ze zeggen dat één werkt, maar we moeten deze erbij plaatsen om er iets mee te kunnen. Wat betekent het om geladen te zijn? Kan iemand dat verklaren? Nee, we plaatsen twee draden, laten het en zeggen, "Nu is het goed. Vol en geladen." Ja. En dieren waarvan zij beweren dat zij de voorouders zijn van de mensheid, wat droegen zij voor geheimen wat hen in staat stelt om op te kunnen staan, te leven en zoveel dingen te kunnen doen en toch blijven zij apen? Hoe kan dat? Maar mensen denken niet, ze denken aan niets. Dat is een principe dat een lege batterij naast een volle batterij plaatst en niemand kan zien dat er één van leeg is en dat de ander nog steeds wat geeft. Nooit kun je dat zien.

Daarom, de mens is dwaas en achteloos te zeggen dat de mens van de aap komt. Wat geeft de aap aan de mens? Wie het geeft moet wel veel krachtiger zijn, dan diegene aan wie hij kracht geeft. Hoe kan het dat de aap nog steeds op het niveau van de aap is maar de mens opstaat op, leeft, maakt, bouwt, vernietigt, doodt, alles? En toch zijn de apen nog steeds apen (gelach). Maar mensen denken dat zij superieur zijn, zij beweren dit omdat wie heeft het gezegd? Eén priester, Darwin, heeft dit gezegd, en jullie geloven die ene persoon. En jullie zullen ontkennen 124.000 heiligen die zeggen, "Oh mens jullie Heer jullie geschapen heeft en jullie fysieke wezen wat nog geen leven in zich had. Wat is er daarna gebeurd?

Allah de Almachtige heeft de ziel opgedragen, ziel is een wezen of een creatie, maar niemand kent de identiteit ervan. Ze zien alleen dat het een dood lichaam was en toen kwam er iets naar binnen en allereerst bewoog hij, zijn ogen openden en keek rond. Die geheime kracht liet de ogen van die nieuwe creatie kijken. En die kracht stroomde door de vorm en kwam omlaag en we kijken en zien dat het eerste materiaal dat de Heer der Hemelen geschapen Heeft, voor de mens, van aarde is. Aarde begint te bewegen! Hoe kan dat? Het geheime punt dat geschonken is door de Heer der Hemelen aan de mens. En de mens geschapen heeft als mens, de scheppping van de mens is op topniveau. Anderen zijn geschapen maar zij hebben niet een geheime kracht geschonken gekregen om te kunnen denken, weten en doen. Het dierenrijk, geen verstand voor hen. Een kleine lam kan komen van zijn moeder en rent achter het borst aan van de moeder. Wie heeft hen dat geleerd? Maar de mens is anders.

Maar de mensen die beweren dat zij professoren zijn, weten werkelijk niets. Want de schepping van de mens kan niemand bevatten, behalve hun Schepper. Maak je niveau niet tot het niveau van de dieren, of verlaag het niveau niet onder het niveau van de dieren. Waar is jullie eer, van iemand die van de mensheid is. Hoe kunnen jullie zeggen dat apen hetzelfde niveau heeft als dat van de mens? Als de mens van de aap komt, er is een station voor apen en er is het niveau van de mensheid. Als je niets hebt om te geven, kun je niets geven.

Hoe kunnen die mensen beweren dat de mens van apen komt? De mens heeft zoveel specialiteiten dat de mensheid verschillend maakt van niveau dan van de dieren. Wie niets heeft kan het niet geven aan de mensheid die zo'n specialiteit heeft. Specialiteit van de mensheid. Oh professoren, oh wetenschappers, oh leugenaars, oh Shaitaans die beweren dat de mens van apen komt want Darwin heeft dit gezegd. En jullie geloven niet de verklaring van 124.000 speciale wezens, die profeten zijn. Daar geloven jullie niet in, maar wel in één gek. Hoe? Eerst is er een regel in de natuur dat iets één keer kan verschijnen, het kan ook meerdere malen verschijnen of eindeloos kan de wezen en de werkelijke wezen continueren. De mens is het meest geëerd in het bestaan op deze wereld. Hoe kunnen jullie beweren dat de mens afstamt van de aap? Wie kan accepteren dat mijn grootvader een aap was en ik als mens ben gekomen? Als jouw grootvader een aap was, kon hij spreken? Nee. Maakte hij iets? Nee. Leerde hij iets? Nee.

Hoe kun je zeggen dat je van iets komt wat zelf niet de attributen van de mens bezit. Dat was nooit geschonken aan apen.Waarom beweren jullie dit en spreken jullie zulke nonsense. Jullie beweren dat de mens van apen komt. Schamen zij zich niet dit te zeggen? Geen hersenen voor hen? Hoe kun je zeggen dat als de mens van de aap afstamt, waar komen dan de varkens en katten vandaan? Ja, katten zijn zeer trots en zeggen, "Onze oom is de leeuw." Doen als dit (Sultaan streelt aan snorharen) en ze zeggen meoww, meoww. Ze zijn zo belangrijk, waarvoor? Wat is dat? Zeg niet,"Onze ooms zijn de leeuwen, daarom zijn we zo trots." Iemand zegt tegen hen, "Mogen we gaan en vragen of je oom je accepteert dat je als kind van zijn generatie afstamt?" "Ik ben de leeuw, hoezo kom je van mij? Als ik brul beeft de gehele jungle, en wanneer je zegt,'meowww?' Wie luistert er dan? Ik ben de koning van de jungle, er is geen enkele relatie tussen leeuwen en katten!" Zelfs al lijken de katten op de leeuwen, maar in kleinere formaat. We denken dat de honden niet beweren,"Onze voorouders zijn de wolven." En de wolven zeggen,"We zijn zo trots want onze voorouders waren de apen." En de apen worden boos en zeggen,"Wie zijn jullie om te zeggen tegen mij dat dat je van mij afstamt, dat je van mijn generatie bent? Ga weg, anders dood ik je."

Nog één en nog één, zo vele soorten van schepselen. Elk ervan beweren en zien zichzelf als de beste van de schepping. Ze zijn niet blij om te zeggen, "'Katten komen van de leeuwen." Als we aan de jauars vragen "Wie is je vader?" Zeggen de jaguars,"Mijn grootvader was een tijger." De tijger zegt, "Wie ben jij om mijn kleinzoon te zijn? Ga weg!" Geen ervan vraagt om als een ander schepsel te zijn, maar de mensheid is zo dwaas, in zo'n toestand als een weggelopen patiënt van een geestelijke inrichting. Nooit komen ze eruit met zulke dwaze ideëen. Ze brengen zulke dwazen om het begrip van de mensheid op zo'n manier te brengen zodat zij niet zeggen, "Onze Schepper heeft ons geschapen als mens."

De ezel zegt, "Ik ben dankbaar aan mijn Heer dat Hij me heeft geschapen als ass (ezel)." Zoveel zeggen dat zij van die of die academie komen. Ik zeg dat als je ervan komt, doe dan wat de ezel doet "hee haw hee haw!" Doe dat. Doe zoveel als apen schreeuwen. Ik vraag die mensen, die geloven dat hun voorouders apen waren, doe zoals zij en kijk naar het gezicht ervan en jouw gezicht in de spiegel. Hoe kun je dit beweren? En het spijt me, dat over de hele wereld waar zij onderwijzen dat zij van de apen komen, zij niet naar het Paradijs zullen gaan. Ze mogen niet eens de heerlijke geur ervan ruiken.

Gebruik je verstand en probeer te leren Wie je geschapen heeft en waarvoor je Heer je geschapen Heeft. En wat jouw Heer van je vraagt dat je moet doen.

Je rent achter Shaitaan en Shaitaan draagt mensen naar het vuur. Hun leven hier is in ellende en lijden en in de volgende wereld wacht het vuur op hen. Moge Allah (swt) ons vergeven.

De verklaring van het afstammen van de aap is zo gevaarlijk te beweren, en ook gevaarlijk en zeer schandelijk, voor de mens om van zijn hoge niveau naar het laagste smerigste niveau te gaan van dieren. Hoe kunnen ze dit als kennis gebruiken? Zulke dingen maakt de Heer der Hemelen erg boos op hen en opent de deur voor hen van technologie om elkaar te verbranden en te vermoorden. Om elkaars steden en landen te vernietigen. Dat is de straf van de Heer aan diegenen die Shaitaan volgen en Shaitaan's vertegenwoordigers. En dan beweren zij, "De Heilige Koran zegt dit en dat, we geloven dit niet, wij zijn nieuwen en leren nieuwe kennis." Wat is jullie kennis? Waar hebben jullie kennis vandaan? Probeer van de Heilige Koran te leren. Allah de Almachtige Heeft de Heilige Koran gezonden zodat jullie kunnen leren over Wie jullie geschapen Heeft. Zonder over jezelf te leren, zijn jullie op de verkeerde weg. Als jullie niet weten waarom je geschapen bent, ben je ook op de verkeerde weg. Jullie moeten de ware weg leren. Oh mensheid, of hemelse straf komt op jullie overdag of in de 's avonds.

Moge Allah (swt) ons vergeven en ons zegenen voor de eer van meest geëerde in Zijn Goddelijke Aanwezigheid, Sayyidina Muhammad (saw). (Sultaan staat en zit weer)

Desdur sayyidi ya Rasullullaah.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Sultaan Allah

Dit is voor degene die hun aardse en hemelse positie begrijpen. Er is een tweede, dome dome :

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dit is een zingen wat spiritualiteit geeft in de harten van de mensen! Moge Allah (swt) ons vergeven. Fatihah

44? 48 minuten Sayyidi

(Sultaan maakt du'a)

Ze maken zichzelf tot zulke schepselen dat ze altijd vriendelijk zijn met een os. Ze zijn erg blij om met ossen en ezels te zijn, vanonder hun staarten komt er iets, kunnenze ook douchen (Sultaan lacht). Ze zijn erg schoon want ze denken dat ze dagelijks meerdere kerern een douche nemen, want ze zijn vrienden met de koe en zitten achter de koe en de koe geeft ze een douche, (woooooooshsh) (gelach). Zoveel mensen nu verlaten de Heilige Koran en volgen Darwin. Hun voorbeeld is net zoals dit, ze zitten daar en dan plotseling wooooooshshs. Zeggen ze, "Oh, een douche nu!"(tawba tawba).

Merhaban, oh onze luisteraars, hoe gaat het met jullie? Zijne heiligheid de paus kan lachen, Zijne heiligheid patriarch kunnen hierom zelfs lachen. Zelfs koningen kunnen hierom lachen. Moslim koningen en moslim presidenten kunnen hierom lachen. Joodse rabbijnen kunnen hier ook om lachen en zijn ook zo blij met wat we vertellen. En van Boeddhisten weet ik het niet, zij verlaten die plek niet. Alleen reine muslims die begrijpen hoe je jezelf moet reinigen. Smerigen niet. Ze gaan even weg en komen terug, en de koe met de staart ervan doet (zwaaiende staart). De koe zegt, "Drink niet teveel, we hebben goede manieren. Zoveel plezier krijg je. Je betaalt niets, geen probleem. Maar je bijt me ook." En de staart gaat zo (zwaaien) en ze vliegen weg.

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Moge Allah (swt) ons vergeven. Goede nacht deze nacht, want nieuwe begrippen komen omdat het nieuwe jaar komt. En mensen bereiden zich voor op kerstmis en zulke dingen. Daarom is dit een voorbereiding op hun verstandelijke produkties. Dank u! (gelach). Dank aan Allah. Okee?

UA-984942-2