Available in: English   Bahasa   Turkish   Go to media page

Allah’ın Emirlerine Sımsıkı Sıkı Sarılın

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Mart 4, 2011 Lefke, Kıbrıs

Esselâmun Aleyküm. Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Sümme Salâtu Vesselam Âlâ Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn Habibi Rabbil Alemiyn Seyyidina Muhammedin Ve Alihi Ve Sahbihi Ecmayin. Âlâ Sairi Enbiya Vel Murseliyn Ve Hudemai Şeriaihim Amin, Amin Amin. Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym.

Esselâmun Aleyküm Ya İbadallahi Salihin. Esselâmun Aleyküm Ya Ashabu Nevbe. Esselâmun Aleyküm Ya Ricalallah. Ey dinleyenlerimiz Esselâmun Aleyküm. Cenâb-ı Hak bizi affeyleyip, rahmetinden versin. Ey Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e insanoğlu, bu ilahi bir beyanat ve bütün milletlere, bütün insanoğluna ilahi bir ikazdır. Ben ilkönce kendim için af talep ediyorum. Sizin için, insanoğlunun hepsi için Cenabı Haktan af istiyorum.

Biz ne için af istiyoruz? Çünkü “Gâlu Belâ” gününde verdiğimiz yemini unuttuk. Cenabı Hak ruhlarımıza hitap edip “Ey benim varlıklarım, ey insanoğlu, Benim sizin Rabbiniz olduğumu kabul ediyor musunuz? Ve hepiniz, baştan sona kadar bütün insanoğlu, Benim kullarımsınız” buyurduğu zaman bizler “Evet, Sen bizim Rabbimizsin ve bizler Senin kullarınız” diye açıklama yaptık. Bütün dini adamların fikirleri nedir? Ben burada zayıf bir kul olarak oturuyorum, çok zayıf bir kul ama onlar bana bazı ilahi mesajlar gönderiyorlar. Onun için ey Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e insanlar! Bunun üzerinde düşünün. Bana bütün insanlara hitap için verilen bir hususun yanlış bir beyan mı? Yoksa doğru mu olduğunu zannediyorsunuz? Kimse beni konuşturdukları bu hususların yanlış veya nefsimden ileri geldiğini söyleyemez. Hayır söyleyemezler. Ve bütün milletlere ve din adamlarına soruyorum ki, onlar da “Biz Âlemlerin Rabbinin kullarıyız” diye iddia ederler.

Kutsal papa ve başka kutsal kimseler, “Biz mübarek kimseleriz” diye iddia eden herkese soruyorum. Şimdi söylediğimiz bu hususu, bütün insanoğlu beyan edip kabul ettiler ve Yaradan’a da yemin ettiler. (Yüce Rabbimiz) “Ben sizi Yaratan mıyım? Ben sizin Rabbiniz miyim?” diye sordu. Hz. İsa a.s.’ın da orada olduğunu zannediyorum. Onların fikirleri nedir? Onlar Hz.İsa a.s.’ın o kalabalık insanoğlunun içinde olduğunu inkâr ediyorlar. Onlar ne söylerler? Orada mıydı değil miydi? Ondan sonra soruyorum, İsrail oğullarının fikirleri nedir? Seyyidina Musa orada bulundu mu bulunmadı mı? Onu da soruyorum.

Seyyidina İbrahim a.s.’ı kabul etmiş olan insanlara soruyorum. O orada mıydı değil miydi? Orada mıydı yok muydu? Ve Hz.Nuh ve Hz.İsmail, Hz.İshak ve İsrail oğullarından bütün Peygamberler oradalar mıydı yoklar mıydı? Sizin fikriniz nedir? “Ben sizin Rabbiniz miyim? Ben sizin Rabbiniz miyim?” diye sorduğunda onlar Rabbine ne dediler? Hz.İsa a.s. “Ben sizin Rabbinizim?” mi dedi? Ne dedi? Hz.İsa a.s.’ın cevabı neydi? “Sen Rabbimsin, Sen beni Yaratansın ve ben Senin kulunum!” dedi. Benim doğru söylemediğimi söylerler, bunu söyleyemezler! Eğer söylerlerse yarına kadar ölürler. Allah-u Ekber-ul Ekber, Allah-u Ekber-ul Ekber, Allah-u Ekber-ul Ekber!

Ey insanlar, gelin ve Âlemlerin Rabbine kul olduğunuzu ve O bizim Rabbimiz olduğunu beyan edin! Kaddafi orada mıydı değil miydi ne düşünüyorsunuz? Orada mıydı? Ve biz İslam’ı, İslami kanunları kabul etmiyoruz ve istediğimiz bazı kanunlar yaparız mı dedi? Tüüüühhh (yazıklar olsun) böyle kimselere! “Biz İslam’ı kabul etmeyiz diyenlere! Bir kimse İslam’ı kabul etmezse şeytanı kabul eder! Bunun üzerine düşünün, herkes de düşünsün!

Budistlere de soruyorum: “Buda” orada değil miydi? “Brahma” orada mıydı değil miydi? “Konfüçyüs” orada mıydı değil miydi? Onlar ne söylüyorlar? Onlar melek miydi? Onlar melek bile olsalar melekler böyle böyle kaçmayalım diye ruhlarımızı kuşatmıştı. Yalnız şeytan orada değildi çünkü Cenabı Hak insanoğluna hitap ediyordu. İnsanoğlu evet, başka bir varlığa değil, hayır.

Ey şimdi dünyada yaşayan insanlar! Onların çoğu yanlış yoldadır, onlar şeytanı takip ederler. Şeytan insanoğlundan değildir ondan dolayı insanoğlu için en büyük yanlış şeytanı ve prensiplerini takip etmektir. İlahi prensipleri Cenabı Hak Peygamberlerine ve özellikle Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v)’e ikram eylemiştir.

Ve kutsal papaya ve kardinallere ve hahamlardan haham başına soruyorum, bu onların kitaplarından bahsedilir mi edilmez mi? Bahsedilmez mi? Niçin böyle beyanatları saklarlar? Bütün ilahi kitaplarda bahsedilir ama bunun üzerine konuşmazlar. Konuşmadıkları zaman insanlar cahil olurlar. Bir kimse cahil olursa o ve mecnun olmak ile aynı şeydir. Bunu beyan etmeyenler şeytanı kabul ederler, şeytanı kendilerine rehberler yaparlar. Şeytan insanoğluna rehber olursa şeytan bütün insanoğlunu deli kimseler yapar.

Ey Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e insanlar! Insanoğlunun şimdiki durumuna bakın. İnsanoğlunun delirdiğini söylemelisiniz. Bitti!... 21.yüzyıl insanoğlu iyi kimseler değildir, onların hepsi kötü kimselerdir. Onlar akıllı kimseler değildir ama delilerdir. Onlar yalnız öldürmek, yakmak zarar vermek isterler. Bu insanlık mı? Kaddafi ne söylüyor? Başka zalimler ne söylüyor? Onlar insanoğluna iyilik olarak ne yaptılar? Ne yaptılar?

Onlar Neron’u kendilerine kılavuz yaptılar, örnek aldılar; onlar Neron’un yolunu takip ederler. Neron öldürürken çok mutluydu ve yıkarken çok mutluydu. Roma’yı yaktığı zaman çok mutluydu. Burada İtalyanlar var mı? Tarihi insanlarınızı biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Onlar onları taklit ediyorlar. Liderlerimiz, reislerimiz, krallarımız bile onları örnek alıyorlar. Herkes Neron gibi, belki Neron’dan daha fenadır çünkü Neron yalnız kılıç veya ok kullanırdı. Ama şimdi şeytan bütün milletlere nükleer silahlar dedikleri böyle dehşetli silahları yapmayı öğretiyor.

Nükleer silahlar bir kişiyi öldürmez ama dünyadaki insanoğlundan, hayvanlar dünyasından ve organik, nebatlardan her şeyi helak eder. Her şeyi! Karşılaştırırsak Neron daha masum kalır. “Bu ne kadar masum kimsedir” dersin. Şimdi insanlar teknoloji ile ne yaparlar? Onlar en fenasını yaparlar ki kimse bunu düşünmez!

Onun için ilahi bir ceza yaklaşıyor. İnsanların hepsi delirdi, mecnun, ahmak, hepsi ahmak oldular. Ve bu iyi bir işaret değildir ve yaklaşıyor; yaklaşıyor ki, ilahi ilim geliyor ve ilahi kimseler şimdi bütün bu gezegendeki insanlar beş milyarsa, üç milyarı ölüp yalnız bir, iki milyarının geriye kalacağını söylüyorlar.

Ey insanlar, gelin dinleyin, gelin dinleyin. Bize doğruları konuşmak emredildi. Gizlemeyin, bildiğinizi gizlemeyin. Onlar da kitaplarında büyük muharebe geleceğini bilirler. İlk ve son en büyük muharebe gelecek, beşten biri kalacak. Beş milyardan sadece 1 milyar kalacak ve 4 milyar .... Nuh a.s.’ın zamanında olan tufan gibi, bu o kadar basitti. Şimdi ateş seli geliyor.

Ey insanlar, eğer burada selamet olmak istiyorsanız ve kıyamet gününde ateşten korunmak istiyorsanız gelin kulluğunuzu beyan edin ve kulluğunuzu tutun. Hıristiyanlar ve Yahudilerin cezaları Müslümanların ve Cenabı Hakkın şeriatını reddeden Müslüman ülkelerden daha az olacak. Onlar şeytani kanunlar olan demokrasi peşine koşuyorlar. Onlar reddediyorlar, reddettikleri zaman onların cezaları alçalmak olacaktır.

Fark etmez, eğer bütün millet ölse Cenabı Hak bu gezegeni seneler içinde eskisinden daha fazla barış dolu insanlarla doldurur. Hz.Mehdi a.s ve Hz.İsa a.s.’ın zamanı gelecek ve insanoğlu için bütün ilahi kanunları getirecek ve insanoğlu bunu kabul edecek. Onlar burada ve buradan sonra selamette olacaklardır.

Ey insanlar, dinleyin, yanlış bir şey beyan ediyorsam benim öleceğimi söyleyin. Eğer ben doğruları söylüyorsam siz ölün. Ve ölecektir, ölecektir! Şimdi bütün milletler deli kimseler, ahmak kimseler, kobra gibi zarar veren insanlar oldular. Öldürmek, yıkmak ve yakmak istiyorlar. Dinleyin ve beni bütün milletlere hitap ettirdiklerini tutun. Ben bir el dolusu insanlara hitap etmiyorum. Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e, bütün milletlere hitap etmek için bu bana giydirildi. Deliliği bırakın, gelin hakikatleri kabul edin yoksa cezanız gelecektir. Cenabı Hak bizi affeylesin. Ey insanlar! “Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Estağfurullah, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfurullah” deyin. Senin affını istiyoruz ey Rabbimiz! Bizi affeyle ve bize kulların için en iyisini yapanı gönder ve alıp götür.

Söyleyemiyorum, ey Rabbim, Sen bilirsin. Bir melek bile dünyadaki bütün delileri bir dakikada götürebilir. Bu ilahi teknolojidir, dünyevi değil. Bir dakikada herkesi, bütün delileri götürebilir. Ey insanlar! Deli olmayın, doğuları kabul edin ve doğrulardan olun. Doğru kimseler kurtulacaklar ve bütün belalar şeytanın takipçileri olanlara gelecektir.

Af ya Rabbi! Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfurullah… Bizi affeyle ve bizi Senin ilahi kanunlarına götürecek birini gönder ki Senin kulların olalım. Ey Rabbim, bize en sevgili kulun, Seyyidina Muhammed (s.a.v) hürmetine ikram eyle.

Fatiha.

Ben zayıf bir kulum ve yorgunum. Kendim, sizin ve insanoğlu için af talep ediyorum.

Fatiha.

UA-984942-2