Available in: English   Turkish   Go to media page

“Oruç Tutun, Sıhhat Bulun”

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cumartesi, Ağustos 14, 2010 Lefke, Kıbrıs

Destur Ya Seyyidi. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Subhansın Ya Rab. Sultansın Ya Rab… Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn Habibikel Mustafa. Zidhu Ya Rabbi İzzu Ve Şerefa Nûren Ve Surura Ve Ridvanen Ve Sultana Fi Misli Haza Şehrul Şerif Ramazan Mübarek Ya Rab. Ve diyoruz; Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym… Esselatu Vesselam Âlâ Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn Ve Âlâ Sahibi Enbiyai Vel Murseliyn Ve Mentebiahum Bi İhsani İla Yevmiddin Ve Âlâ Ricalallah Eshabi Nevbeti Min Eradiyn. Ya Rabbi… Ey Ya Rabbi…

Esselamun aleyküm katılanlarımız. Bugün mübarek ayın beşinci günüdür, Ramaza-ı Kerim. Daha fazla rahmet istiyoruz. Herşeyden önce af istiyoruz. Ey Peygamberler Mührü, Seyyidel Evveliyn vel Âhiriyn! İlahi huzurda af edilenlerden olalım. Bizim affa ihtiyacımız vardır. İlahi af gelirse maddi varlığımızdan ağırlık alınır. Ve de af gelirse manevi varlığımız hoşnut olur. İnsanlar her ikisini de isterler. İnsanlar sıhhatli bir beden isterler. Sıhhatli bir beden ve de kendi içlerinde iç huzuru isterler. Bu onların gayeleridir. Bir kimsenin maddi bedeni ile sağlıklı olmak istemesi hakiki arzusudur; ve aklında, kalbinde ve maddi varlığında hoşnut olmaktır. Mübarek ayın hürmetine, ilahi zevklere daha fazla dikkat verenlerin amaçlarına ulaşmalarını umarız. Bize bu ilahi zevklerden istediğimiz kadar bu mübarek ayda ikram edilir. Hergün kendi içinizde bir açılış bulabilirsiniz.

Ey Selefi ulemalarımız! Merhaban. Merhaban, Merhaban. Ey katılanlarımız! Gafil kimseler olmayın. Gafil olmayı bırakın, yeterlidir. Bu kirli hayatta sarhoş olmayın. Bu kirli hayattır. Ey Selefi ulemaları, bu kirli değil midir, söyleyin. Kirlidir. Bu mübarek ay sizi kirlilikten uzaklaştırır. Oruç tutmazsanız belki on kere veya daha fazla abdesthaneye gidersiniz. Ama oruç tutarsanız insanoğlu için en mühim olan merkezi ziyaret edmiş olursunuz. Bu merkez olmadan yaşayamazsınız. Büyük saraylarda yaşasan bile herkesin kendi ve abdesthane arasında bir hattı vardır.

(Ey) Nebil-i Hebil (birisine hitaben)! Dinle, gafil insan! Evet? En muhteşem, çok güzel sarayda otursan bile, wc’den “dringgg…” gelir. “Burada taht üzerinde oturuyoruz. Şimdi bu kadar insanları bırakmanın zamanı değildir. Hepsi çok mühim kimselerdir. Onların hepsinin çok rütbeleri vardır. Onlar burada üniformaları ile oturuyorlar. Bu zamanı değildir.” Ama böyle gelir: dringg, dringgg. "Bana gel. Tahtı bırak ve çok pis bir yere otur, gel. Çünkü sen kralsın ama kendi içinde çok pislik vardır. Rahat etmek için onu at.”

Ey katılanlarımız! Beni akılsız insanlar anlasınlar diye en aşağı standart da konuşturuyorlar çünkü koşup melekler gibi olmayı dikkate almıyorsunuz. Ama hayvanlar dünyası üyesi gibi olmaya koşuyorsunuz. Belki krallar, kraliçeler, başbakanlar, First Lady’lersiniz. Hepiniz böyle rütbelerde olmaya çalışıyorsunuz ama karnınıza grr, grrr gelince, “gidip gelmem için birkaç dakika istemeliyim” dersiniz. Başkaları, “Başbakanımıza ne oldu” derler. “Çok mühim bir kimse onunla beraber olmak istedi” derler. “Başbakanımız ve First Lady ile bir toplantı istediler. Bu çok çok özel bir toplantıdır. Onun için burada beş dakika durmalıyız” derler.

Ey katılanlarımız! Siz bu seviyedesiniz. Pekçok fabrikalarda çalışıyorlar ve pekçok üretimler vardır. Evet? Onların üstlerine üretilmiştir diye yazar. Ve bizim maddi varlığımızın üretimi nedir? Söyleyin Selefi ulemaları. Neden maddi varlığımızın üretimini söylemezsiniz? Maddi varlığımızda üretilmiş olan nedir? Bu mütevazı bir toplantıdır ama âlemlerin Rabbi doğudan batıya doğru şeyleri dinlemenizi ister. Bu hakikatlerin üzerlerini örtmüyoruz. Bilakis, insanlar kendilerini bilsinler diye bu örtü açılır. Men `arife nefsehu, "Kendini bilen kimse."

Selefi ulemalarımız, neden insanoğlunun üretiminin nerede olduğunu söylemezsiniz? WC’dedir. Üstüne, “Selefi ulemaları tarafından üretilmiştir” diye yazın. Bunu kolay zannediyorsunuz. Bunu neden söylüyoruz? Maddi varlığımız günlük wc için üretim yapar. Bu utanç vericidir, çok utanç vericidir. Siz katılanlarımız, her seviyeden katılanlar buna itiraz edip doğru değil der misiniz? Maddi varlığımızın üretimi wc’de olduğunu bilmelisiniz. Bütün insanoğlunun ayıbıdır ki o üretim peşine koşarlar. İlahi şeyler hakkında hiçbir şey düşünmezler. Bu insanoğlunun utancıdır.

Onun için anlasınlar diye insanoğluna bir açıklama gelir. Her seviyede olan insanoğlu! WC merkezini ziyaretini mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışmalısınız. İlahi huzura gitmek için camileri veya kiliseleri veya sinagogları veya mabetleri ziyaret etmemeye çalışmamak insanoğlu için bir utançtır. Onlar bu noktayı düşünmezler. Cenâb-ı Allah Subhanehu’ya ait olan bu yerlere gitmezler. Düşünmezler. Ama üstünde WC yazan o çok dar yere belki günde 10 defa gidersiniz.

“Nereye gidiyorsunuz?”

“Ben çok mühim birisini görmeye gidiyorum.”

“Nerede ey sevgilim?”

“Sende bunun WC merkezi olduğunu biliyorsun. Bu yere gidip ziyaret etmeliyim. Bugün birşey oldu çünkü çok fazla viski içtik. Veya çok fazla içtik. Biraz daha fazla canlandık.”

“Ey sevgilim, insanoğlu için en mühim olan o merkezi git ziyaret et.”

“Ey sevgilim, hiç kiliseye gitmiyorsun.”

“Gidemiyorum. Kiliseye gidersem ve WC merkezi beni oraya gelmem için çağırırsa gitmem mümkün olmaz ve oraya …..kilise merkezine…”

Ey Şeyh Hişam! Sende insanlara vazifelerinin ne olduğunu biraz daha hatırlatmalısın. Onların vazifeleri bu kirli hayatın en yüksek seviyesinden en aşağı seviyesine kadar yiyip içmek ve ondan sonra çok mühim WC merkezinde toplantıya gitmektir.” Selefi ulemalarımız, sizde nasılsınız? Anlaşılmak için böyle şeyleri söylemelisiniz çünkü insanların iki şekil anlayışı vardır: Bir şekil anlayış ilahi meselelere aittir. Ve ikinci anlayış onların hayvanlar anlayış durumlarına bağlıdır. Evet, bunu açıklamalısınız. Böyle şeyleri söylemeye utanmayın. Bu mübarek Ramazandır, mübarektir. İnsanları mübarek yapmaya çalışın. Neden “Mübarek Ramazan” denir? Onun mübarekliği nedir? Çünkü insanları göklerin ilahi seviyelerine yaklaştırır. Yemenizi ve içmenizi en aşağı seviyeye düşürdüğünüzde maneviyatınız yükselir, yükselir, yükselir. Bazı kimseler meleklerin âlemlerin Rabbini tazim ettiklerini işitir bir seviyeye gelirler.

Böyle şeyler sizin kitaplarınızda yazmaz ama âlemlerin Rabbi size anlamanız için açıklamak istiyor. Anlamalısınız. Gerektiği kadar yiyin. İhtiyacınızdan fazlasını içmeyin. Onun için mübarek Ramazan kullara bir mübareklik ikram eder. İnsanlar mübarek Ramazan ayında daha mübarek olurlar. Böyle olmaya gayret edin ki her zaman çok hafif, çok zevkli olursunuz. Maddi varlığınız dinlenir ve anlayışınız, zihniyetiniz daha fazla mükemmel olur. Biz Peygamberler Mührünün (s) ilahi bir sözünü söylüyoruz.

Ey katılanlarımız, özellikle Selefi ulemalarımız! Hadiste Peygamberimizin mukaddes sözleri ne buyurur? Şimdi insanların yüzde doksan dokuzu hastadır. Herkesin farklı bir hastalığı vardır. Evet. Onları tedavi etmek için sayısız hastaneler yeterli değildir. İnsanlara ulaşıp onlara sıhhat vermek için doktorlar yetmiyor. Sıhhat ilahi bir ikramdır; bu ilahi kimseler tarafından verilir. Dünyadan sıhhat istemeyin. Bu sıhhatsiz olan insanoğlunun en büyük yanlışıdır çünkü onlar maddi şeylerden sağlıklı olmayı isterler. Amerika’ya giderlerse sağlık bulacaklarını zannederler. Veya Londra’da Harley caddesine giderler. Asla Harley yolu olmaz, her zaman caddedir. Ve onların evlerinin görüntüleri pek bir muhteşem değildir; çok basit evlerdir. İnsanlar, özellikle Arap dünyasındaki insanlar, koşarlar ve Harley caddesinin hastanelerin girişlerini bulmaya giderler. Sayısızdır. O doktorların yerlerinde sıhhat isterler. Yazıktır. İnanmayan veya gayri-Müslüman yerlerde sıhhat istemek Müslümanlara yazıktır. En büyük ayıptır. Neden söylemezsiniz Selefilerimiz? Vehhabilerin akılları yoktur, onları bırakın. Onlar tımarhanelere uygundur. Ama siz “Biz ulemalarız, Selefi ulemalarız” dersiniz. Neden hatırlatmazsınız? Ve Cenâb-ı Allah “Hatırlatın” buyurur. Kime hatırlatın buyurur? “Kullarıma hatırlatın” buyurur. Hatırlatın.

Bu ayda oruç tutmak için ne hatırlatılır? Çok meşhur Hadis-i Şerif vardır. Bunu onlara neden hatırlatmazsınız? Peygamberler Mührü (s) buyurur; Bismillahirrahmanirrahiym; “Oruç tutun, sıhhat bulun.”

Yanlış birşey mi var, söyleyin? Neden meliklere ve ümeralara ve şeyhlere ve zenginlere söylemezsiniz? Onlar neden gayri-Müslüman bölgelere koşup sıhhat isterler? Nedir bu saçmalık? Bu mu sizin imanınız? Yeterlidir. Doğru mu? “Oruç tutun, sıhhat bulun.” Sıhhat istiyorsanız oruç tutun ve sağlıklı olun. Katılanlarımız neredesiniz? “Çalışıyoruz” WC merkezlerini doldurmaya çalışın, çalışın, çalışın. Dinlemeye ve âlemlerin Rabbinin ilahi emirlerini takip etmeye gelmeyin. Takip etmelisiniz. Takip etmezseniz hastaneler ve WC merkezleri arasında olursunuz. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin.

Bence bu yeterlidir. Ben nefsime bağırıyorum. İlaçlarla, haplarla sağlık isterler. Pekçok insanlar gelir, “Ey Şeyh, ilaç kullanıyorsun, oruç tutma” derler. İlaçlar mı bana sağlık veriyor yoksa bu ilahi ikram mı? Peygamberler Mührünün (s) aydınlık yolunu takip edenlerin yolu emniyetli yoldur; benden hastalığı alır ve bana sıhhat verir. “Ey Şeyh, bu Ramazandır, bırak.” Pekçok şeytanın ajanlar gelip, “Ey Şeyh, doktorlar oruç tutmanın senin sağlığın için iyi olmadığını söylüyorlar.Ye!" derler. Ne için yiyeceğim? WC’yı çok fazla ziyaret etmek için.

Elhamdülillah, elhamdülillah! Şeriat, “Piri Fâni” der. Kalemler (90 sene) bana karşı yazarlardı ama şimdi öyle bir seviyeye geldim ki artık yazmazlar. Ve onun için oruç tutuyorum, elhamdülillah. Oruç tutunca daha iyi oluyor. Evet, oruç tutuyorum. Ve yemiyorum hayır. Sadaka Rasulullah (s)!Onun Hadis-i Şerifi, açıklaması, göklerdendir ve yüzde yüz haktır! Maddi varlığımda daha fazla faaliyet hissediyorum. La Hâvle Vela Kuvvete illa billahil aliyyul aziym. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin.

Ey insanlar, katılanlarımız, oruç tutmazsanız yarın doktorlar size, “Haşlanmış pirinçten başka birşey yiyemezsiniz. Veya çok fazla içmemelisiniz. Veya et ve lezzetli şeyler yemeyin,” derler. İlahi emirleri tutun ve burada ve buradan sonra hoşnut olun. Oruç maddi varlığımıza bir zevk verir çünkü bu ilahi bir ikramdır. Üstümüze iner ve maddi varlığımız sıhhatli, mutlu olur. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin.

Ya Rabbi! Hidayet Senden. Biz yanlış yoldan döndürülmüş kullardan olduk bu dünya üzerinde.

Ya Rabbi! Bize insanların burada ve buradan sonra mutluluğu için rehberlik yapacak birisini ikram eyle.

Ya Rabbi! Bize Sultan gönder. Demokrasi ve hükümetlerden bıktık artık. Bize dünyada ilahi kimselerin gölgeleri olacak bir Sultan gönder. Onu takip ederseniz mutlu olursunuz, yoksa burada asla mutlu olmaz veya gelecek hayatta zevki sefada olamazsınız.

Tövbe Ya Rabbi Tövbe Ya Rabbi tövbe Estağfurullah.

Fatiha.

(45 dakika) 45? Maşallah. (838 000) Bugün Cumartesi olduğu halde. Artık buna kimse itiraz edemez.

(Mevlana Şeyh Nazım Efendi telefonda Mevlana Şeyh Hişam Efendi ile konuşur)

UA-984942-2