Available in: English   Turkish   Go to media page

Çöp Toplayanlara Tebrikler

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Kasım 5, 2010 Lefke, Kıbrıs

Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd…

Zidhu Ya Rabbi İzzen Ve Şerefa Nûren Ve Surura Ve Ridvanen Ve Sultana Ve Âlâ Cemiyul Enbiya Vel Murseliyn Elhamdülillahi Rabbil Alemiyn. Esselâmun Aleyküm. Meded Ya Sultanul Evliya. Meded Ya Ricalallah. Meded Ya Sahibel Zaman. Meded Ya Sahibel İmdat… Ya Rab, Ente Rab, Ente Rabbul Alemiyn, Subhanek…

Esselâmun Aleyküm.

Ve Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz.

Subhanek, Subhanek…

Esselâmun Aleyküm, Eyyuhel Hadirun (Ey hazır olanlar) Ey Doğu’dan Batı’ya tüm katılanlarımız. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Ey insanlar, Selamullahu Aleyhum. Seyyidel Evveline Vel Ahirin “Efşu Selâm Beynekum” buyuruyor. Peygamberler Mührü şerefle buyuruyor.

Peygamberler Mührü (s.a.v)’in buyurduğu her kelime rahmet getirir. 23 senede her zaman bu rahmet yağmıştır. Kimlerin üstüne? Sahabelerine, erkek veya kadın, onlar Peygamberler Mührü, ilahi huzurda en şerefli olan Seyyidina Muhammed (s.a.v) ile beraber olmakla şereflendiler.

Ne mutlu, Sahabe-i Kiram, Peygamberler Mührünün Sahabelerini dinleyenlere... Onlara ne büyük müjdeler vardır. Ve Cenâb-ı Hak bu rahmeti kapatmadı, her zaman yağar. Her Peygamberler Mührünü konuşup tâzim ettiğimiz zaman bu rahmet size de iner. Onun için “Esselamuha, Efşu Selâm”deyin birbirinize. Birbirinize “Selâmun Aleyküm” deyin, plastik, naylon kelimeler kullanmayın.

“Esselâmun Aleyküm” deyin. Âlemlerin Rabbini temsil eden Seyyidina Muhammed (s.a.v)’e itaatkâr kimseler olmaya çalışıyoruz. Oooo…..oooo….. İlahi hazinelerden alın. İnsanlar çöplük peşine koşarlar. Bakın insanlar Doğu’dan Batı’ya koşarlar.

“Nereye koşuyorsunuz?”

“Daha fazla çöp toplamak için”

Herkes yığınlar yapmak için çöplük peşine koşuyor. Bunlar altın yığın olsa da bu çöplüktür ama insanlar koşarlar. Bitti, boş. Benim üstatlarımdan birisi bir sınıfa girdi ve matematik öğretiyordu. Böyle baktı, başlar altında boş kafalar. Bütün talebeler… Şimdi bunu kayıp ettiler, kirpi gibi oldular. Bu küçük olan, kirpi. Şimdi kayıp ettiler, o zaman.. şimdi süflü, küflü. Şimdi gençlerin kafaları o kadar çirkin. Böyle yapsam iğne gibidir.

Şimdi yeni modadır, yarım saatte saçları yeşil olmalı, ikincisi kırmızı olmalı. Okul sahibi “Ooo….başınızdaki o kadar güzel saçlar. Ama dışı o kadar güzel ama için boş. İçeride birşey yok” dedi.

Şimdi insanlar bu şekildeler. Bütün milletler, birinci sınıftan son sınıfa kadar hepsi boş kafalar, boş, dünya peşine koşarlar. Ne için? Onlar çöp yığını yapmayı severler. Ey Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e insanlar; sizin hocalarınız nerede? İslam’da, Hıristiyanlık’da, Yahudilik’de ulemalarınız nerede? Âlimler nerede?

İnsanlar bu dünyanın çöpü peşine koşarlar ve siz “Ey insanlar, siz dünyanın çöpünü toplamak için yaratılmadınız ama siz Rabbiniz, Âlemlerin Rabbine itaatkâr kullar olmak için yaratıldınız” demezsiniz.

Ama gözünüzü açarsınız, böyle yaparsınız, bir köpeğin tavşan peşine koştuğu gibi.

Geri gelince kravatını böyle yaparlar.

“Merhaba sevgilim, birşey yemeden önce bana çay hazırla çünkü bugün çok yorgunum”

“Ne oldu ey sevgilim?

“Bugün tam ulaşmak istediğim zirve noktasına ulaşıyordum, bugün ulaşmak için bir fırsat olmadı. Sadece küçük bir yığın yakaladım”

“Nedir o?”

“Bu dünyanın çöplüğüdür”

“Bu çöplüğü nerde bulursun?”

“Ey sevgilim sana söyleyim. WC’ye git daha fazla al, işte bu dünyadır” (Şeyh efendi hazretleri burada şaka yoluyla monolog yapıyor)

Hiçbir Papa veya Haham veya Şeyh-ül İslam “Bu bütün dünyaya meydan okumaktır” demez. Bütün insanlar daha yüksek çöp yığınları yapmak için çöp peşine koşuyorlar. Bu altın olsa çöptür. Maşallah......

“Biz medeniyetin son noktasına ulaştık” derler, maşallah. Bir önlük takın. Ey insanlar, bu önlüğü takın ve daha fazla çöp toplamaya koşun diyorum. Bu insanoğlunun daha fazla WC (tuvalet) ürünü toplamak için ulaştıkları hedefin son noktasıdır. Herkese tebrikler!!

Papa’dan kutsallardan, hahamlara, Ezher ulemalar bu hitaba sevinmeliler. Kimse “Sen yanlışsın” diyemez. Çöp toplayıcılar!

Londra’da gördüm büyük arabalar var, onun üstünde ne yazar? Taşımacılık, nakliye. Herkes, “Bütün gün, bu çöplük benim, sen WC merkezine git orada daha fazla al, biz piramitler yapacağız. Evet ve piramidimi en yüksek yapmaya çalışacağım.”

Şimdi trilyonlar, katrilyon, bintrilyonları konuşuyoruz. İnsanlar bittiler. Onlar asla Yaratan bizi ne için veya ne amaçla yarattı diye sormazlar. İnsanlar çöp toplamakla sarhoşlar. Ve ey Mısırlı, çöpleri pekçok renkler yaparlar, yalnız siyah değil. Sarı, mavi, kırmızı da var. Beyaz yok, beyaz göklere aittir.

Televizyonlarda ve internette 24 saat konferanslar yaparlar, yalnız dünyanın çöpünü konuşurlar. Bütün milletlere bir daha tebrikler! Âlemlerin Rabbi dünyanın çöpünü bırakan insanları metheder.

Çöp toplayanlara tebrikler. Şeytan onlara alkış tutar; “Sen ilk olansın, bugün kimse ulaşamadı” der. İnternete bak bugün kim ulaştı diye. “Evet ben birinciyim.”

Göklerde övülen bir kimseye çöp peşine koşması uygun değildir. Ya Rabbi, Ente Rab, Ente Rab (Sen Rabsin), bize öyle ilahi esansınla eğitecek birisini gönder.

Bir zamanlar Medine-i Münevvere’deydim…. Seyyidina Muhammed (s.a.v.). Belki hac sezonunda seyahat ediyordum. Büyük Şeyhimiz halvetteyken onu ziyaret eden birisi geldi. O Hindistan’dan geliyordu ve yaşı 140 yaşındaydı, oğlunun yaşı 90 yaşındaydı. Bende orada hazırdım, büyük şeyhimize sarılıp öptü ve büyük Şeyhimiz, “Ey Şeyh Nazım, bu kimseye bak, ağzından en güzel esans kokusu geliyor” dedi. Bu insanlara bak, ötekiler o kadar, milyonlarca, milyarlarca insanların ağızları abdesthane gibi kokar. Ve ölüm meleği geldiği zaman asla bu pis sigara kokusundan hoşlanmaz. La Havle ve la Kuvvete illa billahil Aliyyul Aziym. Ne olacağız?

Bütün insanlar daha fazla çöp toplamaya koşuyorlar ve “Daha fazla çöp, daha fazla çöp” derler. Bu onların medeniyet anlayışlarıdır. 70 kat yaparlar, başkası “Ben 80 kat yaparım” der. İslam’daki ulemalar nerede? Onları neden ikaz etmezler?

Hayır, kimse konuşmaz. Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve onların hahamları, kimse ağzını açıp “Ey insanlar, daha fazla bu dünyanın pisliğini ve çöpünü toplamayın” demiyor. Ne diyelim? Kimse bunu söylemeyi sevmez. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin, bize mübarek bir rehber gönder ki kalplerimizi ve anlayışımızı düzenlesin.

Bütün insanlar İslam hakkında yanlış bir anlayışta. Hıristiyanlık ve Yahudilikte insanlara şarap içmelerine domuz yemeye müsaade ederler. Bu Yahudilikte haramdır, Hıristiyanlıkta da; Hz. İsa a.s. asla domuz yememiştir. Hz. İsa a.s’nın domuz eti yediğini kimse söyleyemez. Hz.Musa a.s’nın şarap içip sarhoş olduğunu kimse söyleyemez. Bu asla İncil’de ve Tevrat’ta yazmaz. Asla! Neden kullanırlar? Onlar muhakeme edilecektir. Onlara “Neden bu kirli olanı içtin?” diye ilahi huzurda sorulacaktır.Ve bu da kirlidir. “Ey Yahudiler, ey Hıristiyanlar, ey Müslümanlar, benden herhangi bir emir geldi mi?” (Diye Yüce Allah hitap eder..) Müslümanların yarısından fazlası içerler. Neden? Onların yetkileri var mı? Çöp toplayıcıları bitmiştir.

Ey Doğu’dan Batı’ya insanoğlu, kutsal kitaplara bir daha bakın.... Cenâb-ı Hak size ne buyuruyor?

(Zȃriyȃt:56 ) وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

<>

Bir kimse anlarsa mutlu olurum. Bir kimse bile anlayıp kendini dünyanın çöpünden alıkoysa mutlu olurum ama insanlar şeytanın peşine koşarlar. Şeytanlar, iblis, Neuzubillah. Eğer gelecek haftaya kadar konuşursak, gelecek haftadan gelecek aya kadar, gelecek aydan gelecek seneye kadar bitmez.

İnancımız hakkında anlayışımızı değiştirmeliyiz. Bu yeme ve içme inananlar için rahmettir. İnananlar için bırakmaları için pekçok şeyler yasaklanmıştır. Ama bunu öğretmiyoruz. Neden okullarda ilahi kitapları, mü’minler için Kurân-ı Kerîmi öğretmiyorsunuz desek “Ey Şeyh, bu bina okul binasıdır, bu bir manastır veya cami veya sinagog değildir. İstiyorsan git orada öğren” derler.

Bu onların cevaplarıdır. Onlar boyunlarından alınıp başlarını WC’ye atılmalılar. Çöptür, Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Bence bu yeterlidir, yeterde artarda. Kendim ve sizin için af istiyorum, hepimiz günahkârız. Âlemlerin Rabbi’nin bize göndermesini istiyoruz.

Bize müjdeler gelsin ve Mehdi a.s. gelsin. Ve ikinci olarak da bütün milletlerin sevdiği ve yolunu tuttuğu deccal gelecek. Ve bütün dünyada göklerden Hz.İsa a.s’ın gelmesini ve insanlara ihtiyacı olanı vermesini bekliyor. Cenneti isteyenlere cennetin yolunu açar, cenneti istemeyenler hemen ateşe gidecekler. Cenâb-ı Hak beni affeylesin.

Ey insanlar, ey insanlar, af isteyin, af istemeliyiz. Cenâb-ı Hak bize bu doğru kimseleri göndersin ki insanoğlunun yollarını cennete doğru değiştirsin yoksa hepimiz ateşe.

Ve Minallahi Tevfik.

Dinleyin ey milletler, işitin ve kendinize dikkat edin. Ey Ricalallah, ey mübarekler, bize yardım edin, kalbimizden çöplüğü alın ve yaratanımız Cenâb-ı Hakka iyi kul olalım.

İla Nebiyil Kerim Seyyidina Muhammed (s.a.v.).

Fatiha.

UA-984942-2