Khutbah

Mawlana Shaykh Hisham Kabbani   ·   Friday/Eid Khutbah   ·   Lefke   ·   Fri Jul 02 10


Transcript available in:2010 Cyprus Summer